آرشیف

2015-4-7

جام غور

خطیبی: مردم برای حفاظت خود از هر راه ممکن خود را مسلح میسازند

سه شنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۷ اپریل ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که مردم به هدف مسلح شدن ضمن فروش مواشی و ملکیت های شخصی، پیشکش دختران شان را برای خرید اسلحه اختصاص میدهند.
آقای خطیبی گفت، با آنکه از دیر زمان رسم بر این بود که فامیل پسر برای فامیل دختر اسلحه میداد، اما اکنون تعداد از شهروندان غور علاوه بر زنده داشتن این عنعنه پیشکش دختران شانرا برای خرید اسحله اختصاص میدهند.
سخنگوی سرپرست ولایت غور با آنکه از شخص و گروهی مشخصی نام نمیگیرد، اما می گوید که برخی از مردم فقط برای خرید اسلحه دختران شان را با پیشکش های گزاف نامزاد میکنند و این کار باعث افزایش جنگ افزار ها و نا امنی شده است.
از سوی هم جواد رضایی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور گفته های آقای خطیبی را میپزیرد اما می گوید که آنان به گونه مستقیم از خرید اسلحه با پیشکش دختران و یا تبادله دختران با سلاح، آگاهی ندارند.
اقای رضائی گفت:" رسم و رواج ها در بین مردم از قبل وجود داشت که فامیل داماد برای فامیل عروس اسلحه را به بطور پیشکش میدادند و اکنون نیز این عنعنه پا برجاست".
برخی مردم به این باور اند که ضعف اداره محلی در امر تامین امنیت باعث شده تا ضمن افزایش اختلافات قومی، مردم برای خرید اسلحه از هر راه ممکن استفاده نمایند و برای حفظ جان و مال، خود را مسلح سازند.
گفتنیست که بیرون از شهر در تمامی مناطق فیروزکوه و اکثریت ولسوالی ها عملاً مردم با اسلحه ی بدون مجوز قانونی گشت و گذار میکنند که این خود چالش بزرگ در برابر امنیت عنوان عنوان شده و همچنان تحدید جدی فرا راه نیروهای امنیتی را بوجود آورده است.