آرشیف

2018-11-13

جام غور

خبر جام غور، مردم را برای کمک به یک خانواده بی بضاعت ترغیب نمود

محمد جان سرپرستی ۸ تن اعضای خانواده ی که ۵ طفل آن دارای معیوبیت دایمی اند، بدوش دارد، با فرارسیدن سردی زمستان به کمبود مواد سوخت و خوراکی روبه رو است، اما یک خبر وبسایت جام غور برخی از جوانان را در بیرون و داخل کشور وادار به کمک برای این خانواده نمود.
محمدجان سالهای قبل به دلیل جنگ های ذات البینی از ولسوالی تیوره ولایت غور به فیروزکوه، مرکز آن ولایت، بیجاشد، وی که کارگر روزمزد است از آبله دست خود و به کمک مردم خیر به سختی توانسته نفقه ۸ سر فامیل را در این مدت تهیه نماید.
وی می گوید که زندگی مشقت باری را سپری نموده و برای آینده روشن اولادهایش نیز امیدی ندارد، چون ۵ تن از کودکانش فلج دایمی هستند که ضمن گنگ بودن قادر به راه رفتن و حرکت نیز نمیباشند.
بعد از نشر خبر زندگی مشقت بار این خانواده در وبسایت جام غور و صفحه فیسبوک این رسانه، شماری از جوانان در بیرون و داخل کشور برای کمک به این خانواده کمپاین جمع آوری کمک نقدی را راه اندازی نمودند.
محمد عارف یعقوبی نخستین جوان غوری است که از دوستانش برای کمک به خانواده محمدجان خواهان کمک شد و این کمپاین را آغاز نمود.
آقای یعقوبی در گفتگو با بخش خبر وبسایت جام غور گفت:" بعد از خبر اسفبار خانواده محمد جان تصمیم گرفتم تا کمپاین جمع آوری کمک به این هموطن را راه اندازی نمایم و خوشبتخانه در ظرف ۲۴ ساعت بیش از ۴۰۰ دالر امریکایی از بیرون از کشور و مبلغ ۴۵۰۰ افغانی در داخل کشور جمع آوری گردیده است.
آقای یعقوبی از مردم و خاصتا از جوانان که حد اقل صاحب درآمد مناسب هستند، خواست تا این خانواده را به قدر توان شان کمک نمایند.
افراد و اشخاص که برای خانواده محمد جان کمک مینمایند میتوانند به این آدرس ها کمک های شان را بفرستند:

  • بطور آنلاین با کلیک نمودن پیوند زیر میتوانید کمک تان بفرستید:

https://www.facebook.com/donate/787719674892852/?fundraiser_source=external_url
 

  • صرافی جام غور/محمد آصف غوری، چوک عمومی شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور.

 
برای معلومات بیشتر در مورد خانواده محمد جان به این شماره ها تماس به تماس شوید:
۰۷۷۷۱۰۴۰۲۷و ۰۷۸۰۴۴۲۵۶۰
 
سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور