آرشیف

2019-3-17

جام غور

خبرنگار زخمی شده جان باخت

سلطان محمد خیرخواه، خبرنگار که صبح روز جمعه توسط دوتن موترسایکل سوار در ولایت خوست مورد حمله قرار گرفت؛ بعد از چند ساعت در بیمارستان جان داد.
خیرخواه سابقه طولانی در عرصه خبرنگاری در رسانه های محلی و ملی داشت؛ او بیشتر برنامه های طنزی را گردانندگی میکرد.

جمعه ۲۴ حوت ۱۳۹۷ برابر است با ۱۵ مارچ ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور