آرشیف

2015-3-16

جام غور

خبرنگاران غور از عدم پاسخگویی اداره محلی شاکی اند

دوشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
مسوولان رسانه ها در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، از عدم پاسخگویی و سلوک نا مناسب مسوولان اداره محلی غور شاکی اند، آنان می گویند که همواره از سوی مسوولان این اداره مورد اهانت قرار میگیرند.
خبرنگاران ولایت غور مدعی اند که از دو هفته به اینسو مقام ولایت و قوماندانی امنیه غور در پیوند به رویداد ها و موضوعات مهم به رسانه ها معلومات نمیدهند و همچنان دیگر ادارات دولتی نیز از ارایه معلومات خود داری میکنند.
شاه محمود شهاب از رادیو صدای عدالت و صبور نادم از رادیو فیروزکوه مدعی اند که مقامات در این ولایت ضمن آنکه به رسانه ها معلومات نمیدهند، بلکه آنان را مورد اهانت و تحقیر نیز قرار میدهند.
در همین حال، نویدالله پژواک خبرنگار وبسایت بین المللی جام غور نیز از جمله کسانی است که از عدم پاسخگویی مقامات شاکی است، وی گفت:" هرگاه رابطه به موضوعات امنیتی از قوماندانی امنیه معلومات میخواهم، سرپرست قوماندانی می گوید که آنان اجازه گفتگو با رسانه ها را ندارد و خبرنگاران باید معلومات را از وزارت داخله بگیرند".
آقای پژواک می گوید که مقام ولایت بعد از 24 ساعت از رویداد، در صورت امکان، برای رسانه ها معلومات میدهد که این کار خلاف قانون رسانه ها است.
عبدالقدیر غفوری رئیس اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان در ولایت غور نیز از برخورد نادرست و خود داری از ارایه معلومات توسط مقامات دولتی به رسانه ها، نگران است.
آقای غفوری می گوید که مسوولان اداره محلی از دو هفته به اینسو از ارایه معلومات به رسانه ها خود داری میکنند و آنان میخواهند با این اقدام خود از واقعیت ها چشم پوشی نمایند.
رئیس اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان در ولایت غور هشدار میدهد که اگر مقامات دولتی در این ولایت رابطه به رسانه ها تغییر مسیر ندهند آنان مجبور میشوند تا اعتصاب کاری نمایند و یا هم شکایات شانرا تا بلندترین مراجع دولتی و نهاد های ملی و بین المللی دفاع از حق آزادی بیان، برسانند.
وی گفت:"در صورت ادامه چنین وضعیت 3 استیشن رادیویی، تلویزیون، وبسایت بین المللی جام غور رسانه های ملی و بین المللی دیگر دروازه های دفاتر شانرا بسته خواهند کرد".
قاری طیب استاد دانشگاه غور یکی از دست آورد های حکومت وحدت ملی را در این ولایت عدم پاسخگویی مسوولان به مردم میداند و می گوید، رهبران حکومت وحدت ملی به آنچه وعده سپرده بودند نتوانستند عمل نمایند و از همین جهت است که سرپیچی از قانون و دور نگهداشتن مردم از واقعیت ها از ولایات عقب مانده آغاز کردند.
این استاد پوهنتون توهین و تحقیر خبرنگاران و همچنان پاسخگو نبودن مقامات اداره محلی به رسانه ها را نگران کننده میداند و این کار مسوولان اداره محلی را خلاف آزادی بیان عنوان میکند.
این درحالیست که مقامات دولتی غور در گذشته نه تنها که همکار خوب رسانه ها در امر خبر رسانی نبودند، بلکی خبرنگاران چندین مراتب از سوی این مقامات مورد لت و کوب، تهدید های تلیفونی، توهین و تحقیر قرار گرفته اند.