آرشیف

2022-1-9

جام غور

خانواده های قربانیان جنگ در ولایت غور مواد اولیه دریافت کردند.

این مواد ازسوی نهاد پشتبانی از نیروهای ملی کشور برای ده ها خانواده بازمانده گان نیروهای حکومت پیشین و نیروهای امارت اسلامی توزیع شده است.

امیرمحمد واثق، مسئول نهاد پشتانی نیروهای ملی کشور هنگام توزیع این کمک ها گفته که آنان برای 50 خانواده قربانیان جنگ دراین ولایت کمک کرده اند.

آقای واثق گفت:« ما این کمک ها پس از شناسایی خانواده های نیازمند بازمانده گان نیروهای امنیتی توزیع کردم که شامل برنج، آرد، روغن، شکر و مواد زمستانی می شود.»

براساس گفته های مسئولان این نهاد، آنان تلاش می کنند تا در آینده برای معلولین نیز کمک توزیع کنند.

ازسوی هم شماری از خانواده های که این کمک ها را دریافت کرده اند از مسئولان این نهاد قدر دانی می کنند و می گویند که این کمک ها می تواند بخش از نیازمندی های آنان را رفع کند.

بی بی نور مادر یکی از بازمانده گان نیروهای امنیتی گفت:« ما در خانه چیزی برای خورد نداریم، ما نیاز به غذا، چوب و ذغال داریم، زمستان سرد است ما سرپرست یک خانواده چهار نفری هستم نگهداری از کودکان خورد سال خیلی برام سخت است، به ما کمک های بیشتری کنید.»

امیر محمد یکی از نزدیکان سرباز جان باخته امارت اسلامی می گوید:« برادر زاده مه در جنگ های گذشته زخمی و بعد فوت کرده بود، حالا هم خانواده و طفل هایش نیازی به کمک دارند این کمک ها میتواند مدتی از نیازماندهی های آنان را بر طرف کند.»

جنگ های چندین ساله باعث کشته و زخمی شدن هزاران تن در کشور شده است و هم اکنون هزاران خانواده در سوگ عزیزان شان هستند.

نویسنده: معروف سیدی