آرشیف

2017-3-8

جام غور

خاضع: هر ماده "قانون منع خشونت علیه زن" را بر متخلفین عملی میکنم

غلام ناصر خاضع والی غور می گوید که به هدف احترام به زنان هر ماده قانون منع خشونت علیه زن و قانون منع آزار و اذیت را بر متخلفین و مرتکبین تطبیق میکند.
قانون منع خشونت علیه زن در سال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در جریده رسمی شماره ۹۸۹ منتشر شده است.
آقای خاضع که در محفل بزرگداشت از هشت مارچ ( روز همبستگی ملی زنان جهان) در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، صحبت میکرد، به جوانان هشدار داد که اگر به آزار و اذیت دختران در راه مکتب و اماکن تعلیمی بپردازند از سوی افراد مخفی دستگیر و مجازات میگردند.
والی غور ضمن وعده ساخت کتابخانه عامه مختص به خانم ها مجهز با تمامی امکانات، از همکاری اداره محلی در انتقال دختران به مکاتب داخل شهر فیروزکوه خبر داد، وی گفت: اداره محلی نظر به امکانات، مصمم است تا وسایط نقیله را جهت انتقال دختران به مکاتب آماده و همچنان یک باب کتابخانه مجهز و مدرن ویژه ی خانم ها را در شهر فیروزکوه به هدف رشد فکری و ظرفیت زنان ایجاد نماید".
از هشت مارچ، روز جهانی زن، در فیروزکوه در حالی گرامیداشت میشود که به گفته مسوولان ریاست امور زنان، از یک طرف خشونت و بد رفتاری با زنان نسبت به سال پار افزایش یافته و از سوی دیگر پرونده های بد رفتاری و خشونت علیه این قشر به گونه درست آن پیگیری نمیشود.
 
چهارشنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۵ برابر است با ۸ مارچ ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور