آرشیف

2015-12-23

جام غور

خاضع: نیازمندی های غور را در اولویت های کاری دولت قرار میدهم

چهارشنبه ۲ جدی ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ دسمبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

غلام ناصر خاضع والی جدید ولایت غور که صبح روز چهارشنبه از طرف معین پالیسی ارگانهای محلی رسماً بحیث والی غور معرفی گردید، گفت نیازمندی های مردم غور را در اولویت های کار حکومت وحدت ملی قرار خواهد داد.
آقای خاضع در نخستین سخنرانی اش که برای مردم غور در سالون کنفرانس های آن ولایت ایراد نمود، گفت مبارزه با فساد اداری، ایجاد زمینه شغل، اعمار بند برق پوزه لیچ، تامین امنیت سر تا سری در غور و تامین برق ولسوالی های ساغر، تولک و شهرک از بند برق سلما، در اولویت های کاری اش قرار دارد.

خاضع: نیازمندی های غور را در اولویت های کاری دولت قرار میدهم