آرشیف

2016-3-10

جام غور

خاضع: شهر خانه ماست و باید در پاکی آن تلاش نماییم
غلام ناصر خاضع والی غور که در حشر عمومی پاک کاری شهر از وجود کثافات اشتراک ورزیده بود، حین پاک کاری کثافات جویچه های آن شهر خطاب به شهروندان گفت:" شهر خانه مشترک همه ماست و باید در پاکی و نظافت آن تلاش نماییم".
والی غور با بيان اينکه شاروالی به تنهایی نمی­تواند تمام شهر را از کثافات پاک کند، از شهروندان به خصوص جوانان خواست که در پاکی شهر سهیم شوند و همکاری با شاروالی را به یک فرهنگ مبدل کنند تا شهر فیروزکوه در آینده، به یک شهر پاک و سرسبز مبدل گردد.
این برنامه به ابتکار شاروالی فیروزکوه، بخاطر فرارسیدن بهار، صبح امروز آغاز شد که بشمول کارمندان آن اداره ده ها تن از شهروندان فیروزکوه و مقامات اداره محلی آن ولایت اشتراک ورزیده بودند.
مسوولان شاروالی فیروزکوه می گویند که قرار است تمامی شهر از وجود کثافات پاک گردد.
مصطفی یک تن از شهروندان فیروزکوه می گوید که شماری از شهروندان به خصوص دکانداران، در نظافت شهر توجه  نمى کنند وبا انداختن کثافات به داخل جويچه و کنار سرک، زیبایی شهر را کمرنگ ساخته اند.
از سوی هم، خامه بودن سرک های اطراف شهر و کوچه های فیروزکوه باعث شده که همواره 12 کیلومتر سرک پخته در این شهر در سه فصل سال گل و خاک آلود باشد و این کار انتقاد های شهروندان را بر انگیخته است.
نبود سرک های پخته و کمرنگ بودن فرهنگ شهر نشینی در میان شهروندان باعث شده که در شهر نسبتاً کوچک فیروزکوه انبار کثافات و گرد و خاک به یک امر عادی مبدل گردد.
 

پنجشنبه 20 حوت 1394 برابر است با 10 مارچ 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 


<img alt="" data-cke-saved-src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/20160310_090515.jpg" src="http://jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/20160310_090515.jpg" width:1652px"="">