آرشیف

2019-6-10

جام غور

خاضع: در چند روز گذشته صد قریه بدست طالبان سقوط کرد

غلام ناصر خاضع، والی غور که در یک کنفرانس خبری رابطه به تحولات اخیر در آن ولایت صحبت میکرد، گفت:" در چند روز اخیر صد قریه بدست طالبان سقوط کرد و این کار در نتیجه همدستی برخی بزرگان قومی صورت گرفت؛ اما شهر فیروزکوه هیچگاه سقوط نخواهد کرد."
وی از مردم و بزرگان اقوام خواست تا طالبان را که به گفته اش "اینها (طالبان) مار آستین هستند" در مناطق شان جای ندهند.
والی غور با اشاره به قوانین جنگی در میدان های نبر و حفاظت از افراد ملکی بویژه زنان و کودکان گفت، جانب دولت با رعایت تمامی قوانین جنگی تلفات ملکی را به صفر تقرب داده است، اما طالبان نه تنها که در میدان های نبرد این قوانین را رعایت نمیکنند، بل بعد از تصرف مناطق افراد ملکی و شخصیت های بزرگ قومی را به گلوله میبندند و یا هم ترور میکنند.
آقای خاضع گفت، حمایت کشورهای همسایه از طالبان باعث شد که در برخی مناطق غور درگیری های وسیع را راه اندازی نمایند، اما وی گفت که همسایه های افغانستان بدانند که همه قوت حمایت شان از این گروه فقط سقوط موقتی چند روستا است و هیچگاه آنان خبر سقوط شهر فیروزکوه را نخواهند شنید.
والی غور می گوید که نیروهای تازه نفسی از کابل و هرات به غور آمده و قرار است به زودی عملیات گستردی را علیه طالبان به هدف بهبود وضعیت امنیتی و سرکوب این ګروه راه اندازی نمایند.
آقای خاضع در پاسخ کشته شدن جگرن احمد فواد اندرابی گفت:"شهید اندرابی در جنگ رو در رو با دشمن جان باخت." جګړن احمد فواد اندرابی، مسوول امنیتی بند سلما در هرات بخاطر حمایت نیروهای امنیتی در برابر طالبان به غور سفر نمود که در روز سوم عید فطر در ولسوالی دولتیار کشته شد.
 
والی غور از تبلیغات برخی مردم در رسانه های اجتماعی به نفع طالبان انتقاد نمود و گفت، نیروهای کشفی در حال جمع آوری معلومات و شناسایی افرادی هستند که در رسانه های اجتماعی به گونه آگاهانه به نفع طالبان تبلیغ میکنند؛ این افراد تحت تعقیب هستند و مجازات خواهند شد.
غلام ناصر خاضع، والی غور از کمبود نیروهای امنیتی داخل تشکیل در آن ولایت اظهار نا خشنودی کرد و گفت، ما نمیتوانیم با این نیروی که در غور مستقر هستند عملیات بزرگ تصفیوی علیه طالبان را راه اندازی نماییم؛ ما نیاز به علمیات سراسری در اکثر ولسوالی های غور داریم، اما کمبود نیروهای دایمی سبب تحقق نیافتن این عملیات است.
والی غور درحالی در کنفرانس خبری شرکت کرد که در طی یک هفته علاوه بر کشته شدن احمد فواد اندرابی، مسوول امنیتی بند سلمای هرات، حدود 25 خیزش مردمی و افراد ملکی در درگیری با طالبان در ولسوالی دولتیار ولایت غور کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند.
مناطق سمک و پشته نور ولسوالی دولتیار که به عنوان کمربند مستحکم در برابر طالبان یاد میشد از هم شکست و نگرانی های وجود دارد که این گروه با دسترسی به شاهراه عمومی غور-کابل دست به کشتار وگروگان گیری مسافران خواهند زد.
 
یکشنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۸ برابر است با ۱۰ جون ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور