آرشیف

2018-10-17

جام غور

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از سمت اش استعفا داد

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از سمت اش استعفا داد

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از سمت اش استعفا داد. او دلیل استعفایش را تفاوت نظر عمیق با سیاست خارجی دولت خوانده است.

#نوت: جالب است؛ بزرگواران در روزهای پایانی عمر حکومت، استعفا می‌دهند و دلیلش را هم «تفاوت فکری عمیق» اعلام می‌کنند.
خُب اگر تفاوت نظر آن هم از نوع عمیق‌اش وجود داشت، پس چرا دو سال جلوتر استعفا ندادید. چطور شد که این تفاوت نظر در چهار و نیم سال گذشته قابل تحمل بود، اما در پنج ماه اخیر نیست؟ چرا مردانه نمی گویند که به‌‌خاطر شرکت در کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری کنار می‌رویم؟