آرشیف

2016-6-21

جام غور

حمله ملا مصطفی بر حاجی محسن 5 زخمی برجا گذاشت

شب گذشته افراد ملا مصطفی بالای حاجی محسن در دره کمنج حمله نمودند که در نتیجه 3 تن بشمول یک زن از افراد حاجی محسن و 2 تن از افراد ملا مصطفی زخم برداشتند.
شاه پسند پهلوی ولسوال شهرک می گوید که ملا مصطفی ساعت 9 شب بالای قریه کمنج حمله نمود و درگیری تا ساعت 4 صبح ادامه داشت.
به گفته وی، درحال حاضر افراد دو طرف علیه یکدیگر سنگرگیری دارند و هر لحظه امکان درگیری میرود.
آقای پهلوی گفت، ملا مصطفی به دلیل اینکه حاجی محسن در قتل 5 تن از افراد حاجی غفور که روز دوشنبه در یک کمین کشته شدند، دست دارد و از همین رو بالای کمنج حمله نمود.
روز دوشنبه (روز گذشته) 5 تن بشمول یک عضو پیشین شورای ولایتی غور از افراد حاجی غفور در یک کمین افراد وابسته به قوماندان سلیمان کشته شدند؛ قوماندان سلیمان حدود یک ماه قبل کشته شد و مسوولان اداره محلی شهرک گفته بودند که این قوماندان از سوی افراد حاجی غفور کشته شده است.
طبق یک خبر دیگر، طالبان در مناطق تحت تصرف شان از جمله سرتایده درحال آمادگی حمله بر ولسوالی شهرک استند، مسوولان اداره محلی آن ولسوالی نیز از آمادگی های طالبان برای حمله بر این ولسوالی تائید میکنند.
 
 
سه شنبه اول سرطان 1395 برابر است با 21 جون 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور