آرشیف

2016-8-3

جام غور

حمله طالبان بر جنگجای پسابند تلفات بر جامانده است

مسوولان امنیتی غور از حمله طالبان بر پوسته امنیتی جنگجای ولسوالی پسابند خبر میدهند و می گویند که دو طرف درگیر تلفاتی را متحمل شدند.
محمد زمان عظیمی آمر امنیت قوماندانی امنیه غور گفت:"طالبان ساعت 1 شب بالای جنگجای حمله کردن، در درگیری یک ساعته تلفات به دو طرف وارد شده است".
وی گفت طالبان بعد از یک ساعت درگیری مجبور به عقب نشینی شدند و وضعیت در حال حاضر در آن ولسوالی به حالت نرمال برگشته است.
آقای عظیمی می گوید که جزیات دقیق تا اکنون در دسترس آنان قرار نگرفته است.
منابع محلی به بخش خبر وبسایت جام غور گفته اند که در حمله شب گذشته 7 سرباز پولیس کشته شده است.

حمله طالبان بر جنگجای پسابند تلفات بر جامانده است