آرشیف

2016-4-25

جام غور

حمله طالبان بر آنتن شبکه مخابراتی سلام در ولسوالی شهرک

طالبان حوالی ساعت 11 شب گذشته بالای آنتن مخابراتی شبکه سلام در قریه سرچشمه ولسوالی شهرک ولایت غور حمله کردن که در نتیجه دو تن محافظین آنتن زخم برداشته است.
شاه پسند پهلوی ولسوال شهرک می گوید که طالبان با مقاومت مردم محل مواجه شده که با رسیدن نیروهای امنیتی بعد از یکنیم ساعت درگیری، طالبان از منطقه متواری شدند.
آقای پهلوی گفت، دو راکت بر دیوار احاطه و دروازه اصابت کرده و به آنتن کدام آسیبی نرسیده است.
وی همچنان گفت که یک تن محافظ بنابر جراحت شدید جهت تداوی به خارج از ولسوالی فرستاده شده است.

حمله طالبان بر آنتن شبکه مخابراتی سلام در ولسوالی شهرک

حمله طالبان بر آنتن شبکه مخابراتی سلام در ولسوالی شهرک