آرشیف

2020-8-18

جام غور

حمله طالبان بالای ولسوالی دولینه غور
 
منابع محلی می گوند که طالبان بالای ولسوالی دولینه ولایت غور حمله کردند.
درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان همین اکنون جریان دارد.
٢٨ اسد ١٣٩٩
 
حمله طالبان بالای ولسوالی دولینه غور