آرشیف

2018-4-8

جام غور

حمله تهاجمی گروه طالبان بالای ولسوالی شهرک تلفات را در پی داشته است

درحمله گروه طالبان بالای ولسوالی شهرک غور 10 طالب و 3 نیروی خیزش‌های مردمی ویک سربازپولیس کشته شدند.
 
محمدکبیری، ولسوال شهرک غور به رادیو سرحد می‌گوید که گروه طالبان شب گذشته ازچهارسمت به هدف سقوط این ولسوالی وبرخی ازمناطق که زیراداره خیزهای مردمی بود حمله کردند.
 
آقای کبیری‌ می‌گوید که دراین درگیری 10 طالب مسلح کشته و شماری دیگر شان نیز زخم برداشتند.
 
به گفته آقای کبیری دراین رویداد 3 تن ازخیزش های مردم و یک نیروی امنیتی کشته و 2 سربازپولیس نیززخم برداشتند.
 
مقامات امنیتی درولسوالی شهرک غورمی‌گویند که هم اکنون هم درگیری بطور پراگنده دربرخی ازمناطق این ولسوالی جریان دارد.
 
به گفته مسئولان امنیتی غور آنان آمادگی دارند تا ازتمام روستاهای این ولسوالی دفاع بکنند.
 
طالبان از یک هفته به اینسو درولسوالی شهرک تجمع کردند واز ماه ها به اینسو بخش بزرگ ازشاهراه غور هرات را به کنترول شان دارند.
 
شنبه ۸ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۲۸ اپریل ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور