آرشیف

2021-4-28

جام غور

حملات هوایی بالای قرارگاه طالبان در ولسوالی تیوره
در نتیجه حملات هوای انجام شده از سوی نیروهای امنیتی افغان بالای سه قرارگاه طالبان در مناطق، بازار یخن علیا، قریه تنگی یخن و قریه تکثقل والسوالی تیوره غور خسارات مالی و جانی را برای طالبان در پی داشته است.
یک منبع حکومتی که از افشای نام اش خود داری میکند میگوید: این حملات بعد از ظهر امروز انجام شده است و در نتیجه آن ولسوال نظامی طالبان بازار یخن علیا تیوره همراه با ۱۱ نفر از افراد رحمت الله هجرت شریفی و ملا حبیب الله از فرماندهان طالبان کشته و ۱۴ نفر دیگر شان زخمی گردیده است.
به بیان منبع: محلات آماج قرار گرفته، محلات ماین سازی و جلب جذب طالبان بوده است که در این حملات تمام مواد انفجاری، مهمات مختلف النوع و سلاح های مختلف النوع در هر سه محل همراه با ۳۰ حلقه ماین ساخته شده و ۱۷ عراده موتور سایکل نیز از بین رفته است.
این منبع حکومتی تاکید دارد که حملات فوق بشکل درست و منظم صورت گرفته و به مردم ملکی آسیب نرسیده است.
طالبان اما برای مباحثه در این مورد در دسترس نبودند.
عبدالودود صمیم