آرشیف

2017-8-17

جام غور

حملات تهاجمی طالبان بر تیوره و شویج ولایت غور

طالبان ساعت 9 شب از منطقه خواجه غار بالای سنگرهای دفاعی ولسوالی تیوره حمله نمودند، در همین حال در منطقه شویج فیروزکوه نیز درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی ادامه دارد.
یک منبع معتبر دولتی در ولسوالی شهرک که تماس مخابروی با خیزش های مردمی در تیوره داشت، گفت، بعد از یک ساعت درگیری شدید اکنون فیرها پراگنده شده و نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی درحال پیشروی استند.
در همین حال، اقبال نظامی سخنگوی قوماندانی امنیه غور درگیری نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی با طالبان را در ولسوالی تیوره و مناطق شویج فیروزکوه تایید نمود، اما معلومات بیشتر را ارایه نکرد.
تلفات این درگیری ها تا اکنون روشن نیست.
شب گذشته نیز طالبان بالای پوسته نمبر یک و برخی مناطق ولسوالی تیوره حمله نموده بود، اما با شکست مواجه شدند.
طالبان تا اکنون به رسانه ها چیزی نگفته اند.

پنجشنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۱۷ اگست 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور