آرشیف

2015-10-21

جام غور

حمایت از داکتر ملکزاده و نیروهای امنیتی در ولایت غور

چهارشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۴ برابر است با ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
همایش بزرگ تحت نان "حمایت و تقدیر از رشادت ها و قهرمانی های نیروهای امنیتی و مرد سنگر و مقاومت داکتر محمد ابراهیم ملکزاده" که در سالون کنفرانس های مقام ولایت غور برگزار شده بود، ضمن حمایت و پشتبانی از نیروهای امنیتی، از شهامت و کارکردهای داکتر محمد ابراهیم ملکزاده وکیل منتخب مردم غور در شورای ملی، تقدیر بعمل آمد.
این همایش که از سوی مجتمع اصلاح طلبان با اشتراک سیما جوینده والی غور، قوماندان امنیه وده ها تن از مسوولان امنیتی، ادارات دولتی، نهاد های مدنی و مردم عام اشتراک ورزیده بودند، از مبارزات داکتر ملکزاده در برابر ظلم و تجاوز بیگانگان و ایستادگی وی در کنار مردمش در دشوارترین مواقع  به دیده قدر نگاشته شد و وی را یکی از چهره های ابر مرد تاریخ معاصر کشور عنوان نمودند.
سیما جوینده والی غور نیز از مبارزات وی در برابر طالبان در گذشته یاد نمود و گفت، داکتر ابراهیم در حال حاضر نیز برای مردمش در برابر طالبان میرزمد که این عمل وی باعث روحیه دادن به نیروهای امنیتی و مردم علیه تروریستان خارجی است.
داکتر ابراهیم ملکزاده جمعه گذشته از کابل وارد فیروزکوه، مرکز ولایت غور، شد و از میدان هوایی مستقیم بطرف ولسوالی های نا آرام غربی آن ولایت به هدف انسجام مردم علیه طالبان و حمایت از نیروهای امنیتی شتافت.