آرشیف

2015-4-13

جام غور

حشر عمومی کارمندان ادارات دولتی بخاطر پاک کاری کانال آب

دوشنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۱۳ اپریل ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
کارمندان ادارات دولتی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، کانال جنوبی فیروزکوه را طی یک حشر عمومی به هدف سرازیر شدن آب و سرسبزی شهر، پاک کاری کرد.
 این حشر به ابتکار مسوولان ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود بالایی ولایت غور راه اندازی شده بود که حدود 12 کیلومتر کانال توسط کارمندان ادارات دولتی پاک کاری شد.
محمد امین وکیل رئیس حوزه فرعی دریایی هریرود بالایی ولایت غور می گوید که این کار را به هدف سرازیر شدن بیشتر آب زراعتی به داخل شهر فیروزکوه و سرسبزی شهر روی دست گرفتند.
وی می گوید اگر این کار توسط شرکت های قراردادی و یا هم بشکل روز مزد صورت میگرفت در آن صورت بالغ به دوصد هزار افغانی هزینه بر میداشت.
در همین حال، باشندگان پوزه لیچ می گویند که این کانال بعد از ساحه شهر فیروزکوه الی سربند 20 کیلومتر فاصله دارد که نسبت وسعت و بلندی کنار آن و هم چنان سرازیر شدن سیلاب ها در این کانال کار پاک کاری را برای آنان دشوار ساخته است.
این باشندگان از اداره محلی میخواهند تا در قسمت پاک کاری کانال عمومی پوزه لیچ آنان را یاری نمایند.
گفته میشود که قسمت های بیشتر این کانال که توسط سیلاب ها پُر شده از توان کارگران خارج است و نیاز به پاک کاری توسط ماشین آلات دارد.
کانال پوزه لیچ با طول 20 کیلومتر و وسعت 2.5 متر حدود یکهزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری میکند که یک سال قبل سربند و قسمت های مهم این کانال و به اضافه کانال سیاسنگ به هزینه حدود 7 ملیون دالر امریکایی اعمار گردید.