آرشیف

2018-12-9

جام غور

حسن حکیمی برنده جایزه "حقوق بشر گل لاله" از جانب سفارت هالند شد

 

محمد حسن حکیمی فعال مدنی-حقوق بشری و خبرنگار به خاطر تلاش هایش در کاهش خشونت علیه زنان و مبارزه با فساد اداری، توانست تندیس جایزه حقوق بشر ګل لاله (Human Rights Tulip Afghanistan2018) را از جانب سفارت کشور شاهی هالند در کابل، بدست آورد. 

در این رقابت از سراسر کشور چهارتن شرکت نموده بود که از میان آنان حسن حکیمی برنده این جایزه شناخته شد، وی ضمن دریافت تندیس از جانب سفیر کشور شاهی هالند، سفر رسمی به آن کشور نیز خواهد داشت.
برای تفویض این جایزه امشب (۱۹ قوس ۹۷) سفارت کشورشاهی هالند در کابل محفلِ را با حضورداشت آقای نادر "نادری" رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، سفیرکشور شاهی هالند، نماینده یوناما، مسئولین شماری ازنهادهای بین المللی، دیپلمات های خارجی ومسئولین رسانه ها برگزار کرد.

یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷ برابر است با ۹ دسامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

<p dir="rtl" center;"="" style="text-align: justify;">حسنحکیمیبرندهجایزه

حسنحکیمیبرندهجایزه