آرشیف

2015-4-23

جام غور

حادثه ترافیکی در فیروزکوه جان یک کامند امنیت ملی را گرفت

پنجشنبه ۴ ثور ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ اپریل ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

حادثه ترافیکی که در مسیر سرک دره قاض فیروزکوه "نزدیک مسجد احمدشاه مسعود" به وقوع پیوست جان یک تن کارمند ریاست امنیتی ملی را گرفت.
این حادثه ناشی از تصادم موترسایکل و موتر بارکش بود.
چندی قبل یک کودک شش ساله در مسیر فامیلیهای غرب شهر " جوار کمیسیون مستقل انتخابات" در یک حادثه ترافیکی جانش را از دست داد.
مسوولان آمریت ترافیک غور می گویند که از اثر بی احتیاطی رانندگان‌ (موتر و موتر سایکل) روزانه شهر فیروزکوه شاهد چندین حادثه ترافیکی است.