آرشیف

2017-8-9

جام غور

حاجی محمد خان شویج در درگیری با طالبان کشته شد

حاجی محمد خان "برادر احمدخان شویج" در یک درگیری با طالبان در منطقه بند خفک ولسوالی چهارسده ولایت غور کشته شد.
حاجی فضل الحق احسان رییس شورای ولایتی غور با تایید این خبر می گوید که حاجی محمد خان در یک درگیری رویاروی با طالبان در نزدیک بند خفک ولسوالی چهارسده کشته شد.
شب گذشته جنگ شدید میان نیروهای خیزش مردمی تحت رهبری حاجی احمدخان شویج و طالبان در نزدیکی بند خفک بوقوع پیوست که علاوه بر کشته شدن حاجی محمدخان، یک تن دیگر صاحب خان از افراد خیزش های مردمی نیز کشته شده است.
در این درگیری که اکنون هم جریان دارد تا حال دو نفر از خیزش های مردمی زخم برداشته اند.
رییس شورای ولایتی غور می گوید که طالبان به هدف نا امن ساختن مناطق شویج چندین پوسته را افراز نموده بودند و مردم به هدف دفاع از مناطق شان با این گروه درگیر شدند.
 
چهارشنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۹ اگست ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور