آرشیف

2015-7-23

جام غور

جوینده: برای حل منازعات قومی از شخصیت های ملی کمک میگیرم

چهارشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۴ برابر است با ۲۲ جولای ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

سیما جوینده نخستین والی زن در ولایت غور می گوید‍، در صوت که موفق به حل منازعات قومی در سطح منطقه نشود، از شخصیت های ملی چون استاد عطا محمد نور و محمد اسماعیل خان، کمک خواهد گرفت.
بانو جوینده گفته است که حل منازعات قومی در اولویت برنامه های کاری اش جا دارد و تلاش خواهد کرد تا کمیسیونی را متشکل از افراد بیطرف جهت حل منازعات قومی ایجاد نماید.
والی غور گفته است:"در صورت که موفق به حل منازعات بزرگتر قومی با استفاده از کمیسیون که ایجاد میکند، نشود، در آن صورت خودش از شخصیت های ملی و مطرح کشور طالب کمک خواهد شد.
بانو جوینده در نخستین روزهای کاری اش با انتقاد شورای علمای غور و تعداد از بزرگان و جوانان مبنی به زن بودن و همچنان وضعیت پیچیده امنیتی و شرایط نا مساعد مواجه شد، اما با گذشت چند هفته بانو جوینده شخصاٌ به خانه رییس شورای علمای غور به هدف عید مبارکی رفت و حمایت این عالم دین را بدست آورد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که عصمت الله ندیم رییس شورای علمای آن ولایت از هر نوع همکاری با بانو جوینده اطمینان داده است.
دید و بازدید های والی با اقوام و اقشار مختلف آن ولایت مسوولان اداره محلی را مطمین بر همکاری های گسترده مردمی ساخته و گفتنی است که به زودترین فرصت کمیسیون تحت نام "کمیسیون حل منازعات قومی" در سطح ولایت شکل خواهد گرفت.
طبق گزارش دفتر مطبوعاتی ولایت غور، بانو جوینده در روز های نزدیک کمیسیون را متشکل از بزرگان قومی، جامعه مدنی، علما، ژورنالستان و شخصیت های بیطرف منطقه ایجاد خواهند کرد.
سخنگوی والی غور میگوید که تا حال منازعات قومی قوم خوشک و زی حسین در دولتیار، مولوی احمد و نور احمد در منطقه الله یار فیروزکوه برطرف شده و همچنان آشتی قومی و بر طرف ساختن سوء تفاهم که به نسبت شهادت قاضی عبدالمجید به میان آمده بود، نیز نقطه پایان داده است.
سیما جوینده قبل ازین در گفتگوی ویژه با بخش خبر وبسایت جام غور گفته بود که تفاوت جنسیتی با والیان گذشته، وی را مطمئن میسازد تا ضمن حل منازعات قومی، تمامی برنامه های کاری اش را به همکاری نزدیک مردم و مشوره های سودمند اقشار مختلف جامعه، به موفقیت برساند.