آرشیف

2017-7-26

جام غور

جوار پل تاریخی شهر فیروزکوه، پل کانگریتی اعمار میگردد

سنگ تهداب پل کانگریتی به هزینه ۲۴۷۹۶۲۰۰ افغانی در جوار پل خشتی قدیمی شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، گذاشته شد.
این پل به هدف ممد به پل خشتی و کاهش ترافیک در شهر فیروزکوه بطول ۴۰ متر و عرض ۷ متر از کمک های کشور هندوستان اعمار میگردد.
مسوولان اداره محلی غور می گویند که این پل به عنوان ممد به پل خشتی قدیمی به هدف کاهش ترافیک مزدهم شهر یکی از خواسته های شهروندان فیروزکوه بوده است.
در همین حال، سنگ تهداب یک پایه پل موتر رو بطول ۱۵ متر و عرض ۵ متر به هزینه ۵۸۵۰۴۶۶ افغانی در قریه سنگ شانده ولسوالی لعل و سرجنگل این ولایت گذاشته شد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که هزینه این پول از بودجه وزارت احیاء و انکشاف دهات تمویل میگردد.
 
چها شنبه ۴ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۲۶ جولای ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور