آرشیف

2019-4-30

جام غور

جنگنده های ارتش مواضع ملا مصطفی در ولسوالی چشت هرات را هدف قرار داد

حوالی ساعت 12 نیم چاشت، طیاره های سوپرتکانو اردوی ملی مواضع ملا مصطفی در منطقه "دره تخت" ولسوالی چشت ولایت هرات را هدف قرار داد.
منابع محلی به بخش خبر وبسایت جام غور می گویند که دو بال طیاره های سوپرتکانو دو بار بالای پوسته ملا مصطفی که نزدیک منزل وی قرار داشت، هدف قرار داد.
تا اکنون در مورد تلفات و خسارات برخاسته از این حمله روشن نیست.
 
سه شنبه 10 ثور 1398 برابر است با 30 اپریل 2019
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور