آرشیف

2018-10-14

جام غور

جنرال عبدالرازق: برای نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند اجازه نمی دهیم

<p dir="RTL" justify;"="">قوماندان امنیه کندهار می گوید که برای نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند اجازه نمی دهد.
جنرال عبدالرازق به تاریخ ۲۱ میزان به آژانس خبری پژواک گفت که پاکستان نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند را ضمن ولایت های شرقی در جنوب نیز آغاز کرده است، اما نیروهای سرحدی از این کار ممانعت کرده است.
وی علاوه کرد: ((نظامیان پاکستانی دو هفته پیش در منطقه سروچاهان میان ولسوالی سپین بولدک و شوراوک به ادامه خط فرضی دیورند نصب سیم خاردار را آغاز کرد، ولی نیروهای سرحدی پایه های نصب شده آنها را  دور کرد و جلو کار آنها را گرفت.))
اما موصوف می گوید که در واکنش به این اقدام آنها، طالبان به دستور پاکستان در ولسوالی های سپين بولدک، معروف، ارغستان و شوراوک نیروهای سرحدی را مورد حملات گسترده قرار دادند.
به قول وی، آنها به مقصد مصروف نگهداشتن نیروهای سرحدی به این کار متوسل شدند تا سیم خاردار را به اطمینان خاطر نصب کنند.
قوماندان امنیه یاددهانی کرد که نیروهای سرحدی به منظور دفاع از سرزمین شان حاضر اند تا بار ديگر از اعمار تاسیسات و نصب سیم خاردار از سوی پاکستان، جلوگیری نماید.
به قول جنرال رازق، اگر طالبان واقعاً به تمامیت ارضی و منافع ملی کشور وفادار اند، در اثنای جنگ ممکنه با نظامیان پاکستان به نیروهای افغان مزاحمت نورزند و بر پوسته های امنیتی آنها حمله نکنند.
نامبرده تصریح کرد که هرگز به نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند اجازه نمی دهد و مانع هر نوع اشغال دشمن خواهد شد.
قابل ذکر است که یک سال پیش، بر سر ملکیت مناطق لقمان و جهانگیر ولسوالی سپین بولدک کندهار در امتداد خط دیورند میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستان درگیری شدید رخ داد که طرفین متقبل تلفات و جراحات شدند.
لقمان و جهانگیر در ساحه صفری خط دیورند واقع اند که جانب پاکستان ادعای ملکیت بر آن را می کرد و در این جا نفوس شماری می کرد که نیروهای افغان مانع این کار آنها شدند.
از این جهت درگیری شدید میان طرفین بوقوع پیوست و چند ساعت طول کشید.
درگیری نه تنها به طرفین تلفات و جراحات وارد کرد، بلکه راه سپین بولدک برای ۲۳ روز به روی تردد هر نوع ترافیک مسدود شد که منتج به وارد شدن میلیون ها افغانی خساره به مردم عادی و تاجران افغان گردید.

منبع: خبرگزاری پژواک

جنرال عبدالرازق: برای نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند اجازه نمی دهیم