آرشیف

2018-9-22

جام غور

جنرال شاه اغا شتاب، بحیث سرپرست قوماندانی امنیه غور معرفی شد
 

جنرال شاه آغا شتاب، توسط معاون زون ۶۰۶ انصار بحیث سرپرست قوماندانی امنیه ولایت غور به افسران و سربازان معرفی شد.
الحاج غلام محمد پیمان، سرپرست مقام ولایت از کار کردهای جنرال عبدالقیوم صافی، قوماندان پیشین امنیه غور قدردانی نموده بیان داشت که تبدیلی در ادارات دولتی برای بهبود کار یک اصل اساسی می‌باشد و جنرال شاه آغا شتاب نیز از جوانان پرتلاش و از افسران مسلکی و جنگ‌ دیده وزارت داخله کشور می‌باشد و اکنون به عنوان سرپرست قوماندانی امنیه این ولایت کارش را آغاز نمود.

جنرال شاه اغا شتاب، بحیث سرپرست قوماندانی امنیه غور معرفی شد