آرشیف

2014-10-17

جام غور

جنرال احمد مرغاب در یک سوء قصد کشته شد

جمعه 25 میزان سال 1393 برابر با 17 اکتوبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مقام های امنیتی ولایت غور می گویند که جنرال احمد خان مرغاب در یک کمین از سوی طالبان در منطقه مرغاب فیروزکوه کشته شد.
اما طالبان تا اکنون درین مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند.
جنرال احمد فهیم قایم قواندان امنیه ولایت غور با تایید این خبر گفت، جنرال احمد خان مرغاب در یک سوء قصد در قریه رغسکن منطقه مرغاب از سوی طالبان کشته شد.
به نقل از منبع، این رویداد بعد از ظهر روز جمعه در نزدیک منزل این جنرال اتفاق افتاد که بعد از یک ساعت زخمی بودن، جانش را از دست داد.
احمد خان مرغاب یکی از چهره های برجسته جهادی بود که در زمان مقاومت علیه طالبان رزمید و بعد از شکست رژیم طالبان بصفت قوماندان فرقه 41 غور ایفای وظیفه میکرد.