آرشیف

2018-4-26

جام غور

جنجال بر سر زمین در غور یک کشته بجا ماند

در نتیجه جنجال بر سر زمین در قریه جوی سبز ولسوالی دولینه ولایت غور، یک تن کشته شد.
اقبال نظامی، سخنگوی پولیس غور می گوید که با ورود پولیس به محل، قاتل فرار نموده و قضیه تحت بررسی آنان قرار دارد.
 
 
پنجشنبه ۶ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۲۶ اپریل ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور