آرشیف

2023-2-5

جام غور

جمع‌آوری کمک برای اعمار شاهراه هرات – غور؛ طالبان حساب بانکی ایجاد کردند

منابع می‌گویند که طالبان در ولایت غور، برای اعمار شاهراه هرات ـ غور حساب بانکی ایجاد کرده‌اند.

منابع روز شنبه، ۱۵ دلو، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند که طالبان با ایجاد یک حساب بانکی، از شهروندان افغانستان در داخل و خارج خواسته‌اند تا در اعمار شاهراه هرات ـ غور همکاری کنند.

گفته شده است که گروه طالبان این حساب را در «بانک اسلامی افغانستان» ایجاد کرده‌اند.

این در حالی ا‌ست که گروه طالبان پیش از این برای جمع‌آوری کمک و ساخت بند بخش‌آباد ولایت فراه نیز حساب بانکی ایجاد کرده بودند.

 

جمع‌آوری کمک برای اعمار شاهراه هرات – غور؛ طالبان حساب بانکی ایجاد کردند