آرشیف

2016-10-5

جام غور

جسد یک مرد 45 ساله بنام محی الدین فرزند خدا داد در 25 کیلومتری شرق فیروزکوه یافت شد.

 

این مرد دو روز قبل به خانه خسرش به قریه گری سیاخارک رفته بود و شب گذشته جسدش از منطقه خوله زردک (منطقه میان تسرقی، بادگاه، صادسیاه و کتارسوم) یافت شده است.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که این مرد توسط چاقو و سنگ به قتل رسیده است.

گفته میشود که پیشه عبدالحی چوپانی بوده که چند سال قبل زن اولی اش را طلاق داد و به تازه گی در قریه گری سیاخارک با دختر جوان نامزاد شد و سرانجام شب گذشته از سوی افراد ناشناس به قتل رسید.