آرشیف

2017-11-27

جام غور

جسد نوزاد که ۹ روز قبل یافت شد، تاحال مراسم خاکسپاری اش صورت نگرفته است

۹ روز قبل، جسد نوزادی از کناره های دریای هریرود در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، دریافت شد، اما با گذشت بیش از یک هفته، تا اکنون هیچ فرد و یا ارگانی اقدام به خاکسپاری اش نکرده است.

جسد این نوزاد که نسبت اش معلوم نیست قبل از یافت شدن توسط نیروهای امنیتی، جان داده بود و با گذشت ۹ روز تاحال در پیوند به آن کسی گرفتار نشده است.

این جسد درحال حاضر در سردخانه ی شفاخانه مرکزی غور نگهداری میشود.

دوشنبه ۶ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور