آرشیف

2021-3-29

جام غور

تیراندازی بر “حسن حکیمی” / صحنه سازی یا حقیقت؟؟

حسن حکیمی یکتن از فعالین مدنی ولایت غور که سابقه کار رسانه ای نیز دارد؛ مدعیست که افراد مسلح بر او تیر اندازی کرده اند.
آقای حکیمی میگوید که دیشب به خانه یکتن از دوستان خود مهمان بوده و حوالی ساعت 9 شب در مسیر برگشت به خانه ؛ موتر حاملش هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است.

حکیمی میگوید که در این رویداد به او و دیگر همراهانش هیچ آسیبی نرسده است.

اما پاسوال عبدالقادر ولیزاده قومندان امنیه غور با رد هرگونه حمله ترورستی میگوید که این رویداد یک صحنه سازی و پلان شده بوده است.
قوماندان امنیه میگوید محلی که ادعای حمله در آن صورت گرفته تحت کنترول پسته های امنیتی قرار دارد و تیم های کشفی پس از بررسی محل ، تنها یک پوچگ مرمی تفنگچه را بدست آوردند که نشان میدهد مربوط مدت ها قبل است.

با این حال باید منتظر بررسی دقیق این موضوع از سوی نهاد های امنیتی باشیم تا دیده شود که رویداد فوق حمله تروریستی بوده یا صحنه سازی؟

گزارش: شاه محمود شهاب