آرشیف

2015-3-30

جام غور

توهین خبرنگاران از سوی پولیس در ولایت غور

دوشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۴ برابر است با ۳۰ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
میر احمد مدقق خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت غور حین تهیه گزارش از یک حادثه ترافیکی، از سوی پولیس آن ولایت مورد توهین و تحقیر قرار گرفت.
میر احمد مدقق می گوید که وی به هدف تهیه گزارش حادثه ترافیکی که در شهر فیروزکوه اتفاق افتاده بود، به محل رفت اما پولیس، که رنجر وی با موتر یک شهروند تصادم نموده بود، وی را ناسزا و دشنام زد و این کارش باعث خشم وی و دیگر خبرنگاران شد.
نامبرده از نهاد های دفاع از حقوق خبرنگاران و مقامات اداره محلی غور میخواهد که این موضوع را پیگیری نموده و افراد که این کار را انجام داده اند مجازات نمایند.
علاوالدین محمدی آمر رادیو تلویزیون ملی غور این عمل پولیس را نا بخشودنی خواند و از نهاد های دفاع از حقوق خبرنگاران خواست تا جلو چنین برخورد های تحقیر آمیز را بگیرند.
این عمل پولیس غور از سوی خبرنگاران، فعالان مدنی و جوانان تقبیح شده و از مسوولان خواسته اند تا جلو این گونه افراد را بگیرند.
از سوی هم، سید احمد سالنگی سرپرست قوماندانی امنیه غور از توهین خبرنگار اظهار بی خبری نمود و گفت:" درصورت مراجعه این خبرنگار و موجودیت اسناد خودم موضوع را پیگیری و عاملین را به جزای خواهم رساند".