آرشیف

2018-8-8

جام غور

توزیع نخستین محموله کمک های دنمارک؛ به سکتورهای معارف، تحصیلات عالی و صحت عامه بادغیس

محموله کمک های ارسالی وزارت خارجه کشور دنمارک؛ برای حمایت از معارف و صحت عامه در افغانستان به ولایت بادغیس در شمال غرب این کشور مواصلت نمود.

این کمک ها که با همکاری دفتر ویوورد کشور دنمارک به افغانستان ارسال گردید بود؛ از سوی انجمن ژورنالستان بادغیس به ریاست های معارف و صحت عامه این ولایت توزیع گردید.
کمک های ارسالی وزارت خارجه کشور دنمارک که هفته قبل وارد افغانستان و به ویژه ولایت بادغیس شده بود؛ به ترتیب در اختیار موسسه ی تحصیلات عالی، شماری از مکاتب و شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز این ولایت قرار داده شد.
محموله کمک های ارسالی وزارت خارجه کشور دنمارک شامل؛ ده ها پایه کامپیوتر دیکستاپ، میز اداری، چوکی، ویلچیر و بیش از صد بسته کتابچه برای دانش آموزان معارف می شود.
در همین حال مسوولان در ریاست های معارف، صحت عامه و تحصیلات عالی بادغیس از دریافت این کمک ها استقبال نموده و تاکید می نمایند که کمک های وزارت خارجه کشور دنمارک بخشی از مشکلات شماری از زیر مجموعه های انان را بر طرف خواهد کرد.
پوهنیار سلیم غفور رییس موسسه تحصیلات عالی بادغیس می گوید: قبل از دریافت کمک های وزارت خارجه دنمارک؛ هیچ مرکز پژوهش و تحقیق برای دانشجویان این موسسه وجود نداشته است.
وی افزود که: با دریافت ده ها پایه کامپیوتر و میز ارسالی کشور دنمارک؛ برای نخستین بار در سطح موسسه تحصیلات عالی بادغیس مرکز کامپیوتر را ایجاد نموده اند.
زکریا رحیمی رییس معارف این ولایت نیز می گوید: کمک های ارسالی وزارت خارجه کشور دنمارک بخشی از مشکلات اداری شماری از مدیریت ها و امریت های معارف این ولایت را حل ساخته است.
به گفته رحیمی؛ مساعدت های وزارت خارجه دنمارک، روند اموزش و پرورش را در شماری از مکاتب مرکز و ولسوالی های این ولایت بهبود خواهد بخشید.
به همین ترتیب دوکتور عبدالطیف روستایی رییس صحت عامه بادغیس؛ مساعدت های کشور دنمارک برای کمک به شماری از بیماران داخل بستر در شفاخانه شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز این ولایت چشم گیر توصیف نمود.
وی افزود که: اداره صحت عامه بادغیس پیش از این حتی در شفاخانه ولایتی قلعه نو؛ با کمبود فراوان ویلچیر روبرو بوده که با دریافت کمک های ارسالی وزارت خارجه کشور دنمارک، مشکلات بیماران و اداره متبوع وی در مرکز ولایت از این ناحیه برطرف گردیده است.
این مسوولان ضمن خرسندی از کمک های ارسالی دنمارک؛ خواهان تداوم و مساعدت های بیشتر این کشور در بخش های معارف، تحصیلات عالی و صحت عامه ولایت بادغیس شدند.
قابل ذکر است که این نخستین محموله ی کمک های ارسالی دنمارک و وزارت خارجه این کشور است که به ولایت بادغیس مواصلت می ورزد.
قابل ذکر است که در حال حاضر شماری زیاد از نهاد های دولتی در ولایت بادغیس با کمبود وسایل وامکانات دفتری و اداری روبرو می باشند.
چهارشنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۷ برابر است با ۸ اګست ۲۰۱۸
گزارش : حبیب فوزی
ویراستار: مشعل