آرشیف

2014-10-27

جام غور

توخی: چشمه های عایداتی شاروالی دوباره احیا و توسعه داده شود

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

محمد امین توخی معاون ولایت غور غصب زمین های شاروالی فیروزکوه از سوی یک تعداد از زورمندان غیر قانونی خواند و ضمن برگشت آن به اداره شاروالی گفت،  چشمه های عایداتی شاروالی باید احیاء و توسعه داده شود.
جلسه که به هدف نظافت شهر فیروزکوه، تبادله مکالمات میان شاروال و اصناف شهر و هم چنان راه اندازی حشر عمومی جهت پاک کاری شهر فیروزکوه راه اندازی شده بود، علاوه بر معاون مقام ولایت، شاروال فیروزکوه، مسوولان محیط زیست، جامعه مدنی، صحت عامه، فرهنگیان، اصناف شهر و رسانه ها اشتراک ورزیده بودند.
محمد امین توخی معاون ولایت بر بهبود وضعیت صحی و نظافت شهر و همچنان ترویج فرهنگ شهر نشینی تاکید نمود و از اشتراک کنندگان خواست تا برای بهتر شدن سیما شهر فیروزکوه نظریات و پیشنهادات شانرا با اداره محلی و شاروالی در میان بگذارند.
محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه از عدم توجه مردم در قبال رعایت نکردن فرهنگ شهر نشینی صحبت نمود و گفت، طبق نیازمندی ها شاروالی مبرز ها را در داخل شهر اعمار نمود، اما مردم حاضر نیستند دو افغانی بپردازند و از این مبرز ها استفاده نمایند.
حاجی سلطان محمد رئیس شورای شهر فیروزکوه نیز از عدم رعایت نظافت در شهر از سوی مردم و کسبه کاران نگران کننده خواند گفت، زباله دانی ها در داخل شهر موجود است که در تعداد از مناطق از سوی شاروالی به وقت و زمان آن پاک نمیشود و از سوی دیگر هم تعداد از کسبه کاران زباله های شان را در آن نمی اندازند.
غلام رسول مبین یک تن از فرهنگیان فیروزکوه از نبود مبرز ها در تعداد از مارکیت های شهر سخن گفت و اداره محلی را در بررسی ساختمان های رهایشی به کم کاری متهم کرد.
آقای مبین گفت، در یک مارکیت که حدود یک صد اتاق رهایشی دارد نبود مبرز از مهمترین موضوعات است که باید در ابتدای کار به آن توجه میشد.
وی همچنان از نام گزاری های خود سر تعداد از جاده ها و مهمان خانه ها در فیروزکوه را خلاف قانون دانست و گفت، در کدام قانون آمده است که "به خانه قایم خوش آمدید".
تمامی پیشنهادات و انتقادات جهت بهتر شدن سیمای شهر فیروزکوه توسط شاروال یاداشت گردید که در جلسه بعدی از اجراات آن به اشتراک کنندگان معلومات خواهند داد.
قابل ذکر است که در هفته آینده حشر عمومی به هدف پاک کاری شهر فیروزکوه راه اندازی میگردد.

توخی: چشمه های عایداتی شاروالی دوباره احیا و توسعه داده شود

توخی: چشمه های عایداتی شاروالی دوباره احیا و توسعه داده شود

توخی: چشمه های عایداتی شاروالی دوباره احیا و توسعه داده شود

توخی: چشمه های عایداتی شاروالی دوباره احیا و توسعه داده شود