آرشیف

2017-8-23

جام غور

تهداب نخستین کتابخانه زنان در غور گذاشته شد

نخستین کتابخانه ی ویژه زنان در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به هزینه 8 میلیون افغانی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تهداب گذاری شد.
فخرالدین آریاپور، ارییس اطلاعات و فرهنگ غور می گوید که این کتابخانه در زیربنای 60 متر زمین، دارای یک سالون و چهار اطاق ساختمان میگردد.
غلام ناصر خاضع، والی غور که در محفل تهداب گذاری این کتاب خانه شرکت کرده بود، غور را یکی از ولایات فرهنگی و تاریخی عنوان نمود، گفت: در گذشته کمتر کتاب خانه های دراین ولایت فعالیت داشته است.
معصومه انوری، رئیس امور زنان غور از اقدام مسوولان اطلاعات و فرهنگ در راستای توجه به زنان ابراز قدردانی نمود و گفت، بانوان در گذشته به دلیل دیدگاه زن سیتزانه و عدم رسیدگی به کتاب خانه های عامه نمیتوانستند برای کسب معلومات شان به کتاب خانه های دیگر مراجع نمایند.
او ابراز امید واری می کند که پس از اعمار این کتابخانه بانوان بتوانند به معلومات شان بی افزایند.
سنگ تهداب نخستین کتاب خانه ویژه بانوان در ولایت غور درحالی گذاشته شد که اکنون هیج کتاب خانه عمومی که بتواند نیازمندی اهل فرهنگ ودانش را برآورده سازد دراین ولایت وجود ندارد .
چهارشنبه اول سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۲۳ اگست 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور