آرشیف

2018-3-26

جام غور

تنها سه عراده آمبولانس با اندکترین امکانات در شفاخانه ولایتی غور ارایه خدمات می کند.

باشندگان ولایت غور از کمبود آمبولانس در بیمارستان‌های این لایت و عدم ارائه‌ی خدمات صحی لازم، شکایت دارند.
آن‌ها می‌گویند مجبورند بیماران‌شان را با  واسطه‌های کرایی و یا هم توسط الاغ به مراکز درمانی انتقال بدهند.
به گفته‌ی این باشندگان، افزون بر این موارد، دشوارگذربودن دوری مراکز درمانی سبب می‌شود که اکثر وقت‌ها بیماران قبل از رسیدن به مراکز درمانی در مسیر راه جان بدهند.
عبدالقدیر سلیمی و سیدرحمان رحمانی دو تن از باشندگان غور، ضمن یادآوری این نکات، از حکومت می‌خواهند که به این مشکل توجه کند و نگذارد مردم به‌سادگی تسلیم مرگ شوند. آن‌ها می‌گویند به‌رغم این‌که پیش از این نیز به‌خاطر حل مشکل حاضر صدای‌شان را بلند کرده‌اند، اما مسؤولان وقعی به آن‌ها نگذاشته‌اند.
محمدعارف لعل‌زاد، سرطبیب شفاخانه‌ی ولایتی غور نیز با تأیید حرف‌های معترضان، می‌گوید تنها سه عراده آمبولانس، آن‌هم با اندکترین امکانات درمانی در شفاخانه‌ی این ولایت فعالیت وجود دارد. بنابراین، آشکار است که در برابر حادثه‌های غیرمترقبه، ما هیچ کاری نمی‌توانیم کرد.
اما جمعه‌گل یعقوبی، رییس صحت‌عامه‌ی غور نیز در ادامه‌ی حرف‌های باشندگان و تأیید اعتراض آن‌ها، می‌گوید قرار است در سال آینده هشت آمبولانس دیگر برای این ولایت خریداری شود.
موضوع ارائه‌ی خدمات صحی نابسنده و کمبود آمبولانس در بیمارستان‌های ولایت غور در حالی مطرح می‌شود که قرار گزارش‌ها، این بیمارستان‌ها با مشکل نبود داکتران متخصص و کمبود دوا نیز مواجه است.
 
دوشنبه ۶ حمل ۱۳۹۷ برابر است با ۲۶ مارچ ۲۰۱۸