آرشیف

2006-6-9

جام غور

تنش هرات و مشکل دولت مرکزی

تنش هرات و مشکل دولت مرکزی
هرات باز هم صحنۀ پیکار های خونین میان اسماعیل خان والی این ولایت و رقبای وی گردید.  شروع حملات همآهنگ از شرق از مناطق غور و بادغیس و از جنوب از منطقۀ شیندند دال بر این است که مخالفان والی هرات با آمادگی قبلی دست به این حملات زده اند. از روزها بدینسو شایعاتی مبنی بر یک حملۀ احتمالی فرماندهان مخالف اسماعیل خان در جریان بود. این شایعات زمانی قوت گرفتند که پایگاه های نیروهای متمایل به والی غور در شهرک وچشت مورد حملۀ جانبداران اسماعیل خان قرار گرفتند. شخصیت های کلیدی مخالف با والی هرات عبارت اند از امان الله خان از شیندند، دکتر ابراهیم والی غور و ظاهر نایب زاده سابق ژنرال فرقۀ نظامی ولایت هرات.  امان الله خان یکی از جنگ سالاران مخالف اسماعیل خان است که در گذشته با نیروهای طالبان همکاری و رابطه داشته است. وی و افراد نزدیک او با گلبدی�� حکمتیار یکی از تندروان بنیادگرای افغانستان و مخالفان دولت کنونی این کشور نیز دارای پیوندهای بوده است.  رقابت او با اسماعیل خان بیشتر ناشی از مبارزه بر سرقدرت و تنش های می شود که از سالها بدینسو بین اقوام گوناگون منطقۀ شیندند در جریان بوده است. امان الله خان از اقوام پشتون و اسماعیل خان از میران و یا به تعبیری از تاجیکان شیندند است.  در پی کسب قدرت در هرات توسط اسماعیل خان برخی از فرماندهان مناطق شیندند این مسأله را که اقوام پشتون در تقسیم قدرت به حد کافی مشارکت داده نشده اند، مطرح نموده و بدینگونه صف آرائی میان آنها بیش از پیش رنگ قومی به خود گرفت. اسماعیل خان که ساحت هرات را قلمرو بلامنازع حکومتش می داند در گذشته نیز چند بار به مقابلۀ مسلحانه با امان الله خان پرداخته است. در آخرین بار حدود یک ونیم سال پیش منازعۀ نظامی میان آنها با مداخلۀ نیروی هوائی ایالات متحده متوقف گردید. عملأ هم اسماعیل خان به مثابه والی هرات و هم فرمانده امان الله با اینکه دارای کدام مقام رسمی نمی باشد حامیان خود را در درون دستگاه حکومت مرکزی دارند.  دکترابراهیم والی ولایت غور در جریان مقاومت ضد طالبان یکی از متحدان اسماعیل خان به شمار می رفت.  بدنبال سقوط طالبان نیز وی تا مدتی با والی هرات همکاری نزدیک داشت. ولی همراه با تلاش برای گسترش ساحت نفوذ حکومت مرکزی در ولایات افغانستان و اعلام پایان موجودیت حوزه های خود ساختۀ اداری مانند "حوزۀ جنوب غرب"، که در واقعیت تلاشی بود برای جدائی ولایات نزدیک به هرات از ساحت نفوذ والی هرات، والی غور نیز تمایل به سیاست مستقل پیدا نموده و تلاش کرد تا روابطش را با حکومت مرکزی جدا از مداخلات هرات برقرار نماید.  نزدیکی وی به مقامات حکومت مرکزی و به وزارت داخلۀ افغانستان موجبات نگرانی مقامات هرات را فراهم آورد. از مدتی بدین سو در پی بالاگرفتن جنگ ها در ولایت غور، والی این ولایت که ناگزیر شده بود در کابل بماند، اسماعیل خان را متهم به تحریکات نظامی در این ولایت و پیشتیبانی از مخالفانش می نمود. ظاهر نایب زاده قوماندان نظامی پادگان هرات در جریان مقاومت ضد طالبان از نزدیکترین و نیرومندترین متحدان اسماعیل خان به شمار می رفت.  در جریان تحولات بعدی و مبارزۀ قدرت میان آنها، نایب زاده به حکومت مرکزی نزدیک شده و با جمعی دیگر "شورای حمایت از حکومت مرکزی" را ایجاد نمود. پایه ریزی این شورا در واقعیت به معنی رویارئی با والی هرات بود. در یک جنگ خونین که در ماه حمل (مارس) امسال در هرات به وقوع پیوست، میرویس صادق فرزند اسماعیل خان و وزیر هوانوردی ملکی در حالیکه می خواست وارد منزل شخصی نایب زاده شود، در دروازه منزل وی به قتل رسید.  در پی این حادثه در هرات جنگ خونینی به وقوع پیوست که در جریان آن تعدادی از سربازان زیر فرمان نایب زاده به قتل رسیدند و نایب زاده ناگزیر به ترک هرات شد. در این رابطه حکومت مرکزی به اتخاذ سیاست روشن نپرداخت. در نتیجه هم با اسماعیل خان ابراز همدردی می نمود و هم نایب زاده را به مثابه ژنرال ارتش افغانسان به کابل فرا می خواند. در پی تحولات فاریاب و سرپل که در پی آن والی های اعزامی حکومت مرکزی از این ولایات رانده شدند و مقامات حکومت مرکزی از اتخاذ یک موضع قاطع در برابر مخالفان حکومت مرکزی اجتناب ورزیدند، در میان فرماندهان مخالف والی هرات نیز این ذهنیت شیوع پیدا کرد که مقامات حکومت مرکزی و کارگذاران سیاست بین المللی آنانرا جدی می گیرند که حاضر باشند دست به اسلحه ببرند. بدینگونه در مبارزه قدرت یکی از ائتلاف های نظامی در غرب افغانستان به وجود آمد. ائتلافی که جنگ سالاران ناراضی در پی آنند تا یکی از جنگ سالاران نیرومند افغانساتان را از قدرت به زیر بکشند. طرفین، جنگ می خواهند از این طریق به حفظ و تقسیم و تعدیل مجدد قدرت سیاسی دست بیابند. پیشروی فرمانده امان الله تا در وازه های هرات و توقف وی در زیر فشار و تهدید نظامی ایالات متحده در واقعیت از ظهور یک فرماندۀ نیرومند دیگری در این حوزه جلو گیری کرد و از جانب دیگر موجب آن شد تا موقعیت اسماعیل خان به مثابه یکی از پرنفوذترین جنگ سالاران افغانستان و از مخالفان خلع سلاح تا حدودی تضعیف شود.  نبود یک سیاست روشن مخالف با نظام جنگ سالاری و ساختار های که موجب بقا و تداوم آن میشوند افغانستان را از بحرانی به بحران دیگر می کشاندو خطر گسترش جنگ های میان تباری را افزایش میدهد واین امر به امر ایجاد یک دولت ملی مبتنی بر قانون در افغانستان کمک نخواهد کرد. یاغیگری و قانونشکنی و خود و تبار خود را بالاتر از قوانین ملی دانستن در این جنگ های بی هدف به امری روزمره مبدل شده است.
اوضاع امنيتی در نورستان که به دنبال تنش هايی ميان دو گروه از ساکنان آن به وخامت گراييده، خلع سلاح سه فرمانده ديگر در ادامه ی اجرای (DDR) در پکتيا و تدابير جديد دولت برای پايان دادن به تشنج اوضاع در ولايت غور عناوين خبرهای مهم منتشر شده در صفحات نخست روزنامه های چاپ دوشنبه کابل اند.  اما ميزان دستور پذيری مسئولان ولايات از کابل، لزوم سرعت بخشيدن به روند اجرای برنامه خلع سلاح و نگرانی های ناشی از بی بندوباری های اخلاقی عناوين مطالب تحليلی اين روزنامه هاست. روزنامه اراده بدون ذکر نامی از فرد و محل خاصی به بررسی مشکلی پرداخته که به عقيده اين روزنامه دولت با آن مواجه است.  سرمقاله نويس اراده به اين امر اشاره دارد که در بسياری موارد برخی فرماندهان در ولايات با اتکا به اسحله ای که در اختيار دارند حتی حاضر به راضی نگه داشتن کابل نيستند. به نوشته اين روزنامه فرماندهان سرکشی هم هستند که حتی حضور والی را که مسئول ارشد ولايت است برنمی تابند و او را مجبور به فرار از محل می کنند. روزنامه هيواد خلع سلاح گروه های بزرگی از افراد مسلح تا زمان انتخابات را باعث برداشتن سايه تفنگ از سر مردمی می داند که می خواهند بعد از مدت ها هراسيدن از تفنگ بدستان، خود را آزاد حس کنند و هنگام انتخاب رياست جمهوری و يا اعضای پارلمان هيچ کسی آنان را مجبور به پيروی از ديدگاه خاصی نکند. اين روزنامه که موفقيت روند خلع سلاح کردن هزاران فرد مسلح در کشور را در گرو هماهنگی دولت مرکزی، جامعه جهانی و فرماندهان مسلح نيرومند دانسته نسبت به ايجاد چنين يک هماهنگی در کوتاه مدت ابراز ترديد کرده است. هيواد برهمين اساس ابراز نظر کرده که ممکن است مشکلات ناشی از وجود سلاح و سلاح بدستان برای مدت نا معلوم ديگر نيز همچنان وجود داشته باشد. "نگذاريم تا شمشير کند تحجر پسندان تيز شود"، عنوان سرمقاله امروز آرمان ملی است که نويسنده در آن به برخی بدرفتاری های اخلاقی در جامعه اشاره کرده است
.
روزنامه های چاپ کابل: 30 جوزا  
کنترل مرکز ولايت غور به دست دو فرمانده محلی و باز گشت حامد کرزی از آمريکا و تاشکند به کابل عناوين درشت اکثر روزنامه ها را به خود اختصاص داده است.  روزنامه آرمان ملی سرمقاله امروزش را به اصلاح اداره در افغانستان اختصاص داده و اقدامات دولت در اين زمينه را بررسی کرده است.  به اعتقاد نويسنده، نظام کنونی در اصلاح ساختار اداری خود ناکام مانده و هر روز به تعبير آرمان ملی بر لشکر مقامات تشريفاتی وزرای مشاور افزوده می شود. نويسنده معتقد است که دولت انتقالی همواره عليه فيصله ها عمل کرده و اين مساله سبب شده است تا مردم روز به روز به ناتوانی دولت باورمند تر شوند.  نويسنده پرسيده است : "وقتی دولت به اين اندازه ناتوان است که پيوسته برضد فيصله های خود عمل می کند. چگونه خواهد توانست مشکلات کنونی مردم را حل کند."  همين روزنامه در صفحه نخست خود کاريکاتوری را چاپ کرده که در آن حامد کرزی با گروهی از وزرای مشاور درحال مسابقه ريسمان کشی با اعضای کميسيون اصلاحات اداری است و اعضای کميسيون اصلاحات اداری مسابقه را باخته است

کشف اسلحه و مواد مخدر
سربازان ارتش ملی افغانستان و نيروهای مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله (کشور) به يک انبار اسلحه و مقداری مواد مخدر در ولايات ننگرهار و غور افغانستان دست يافته اند.  منابع وزارت داخله افغانستان گفته اند که اين مواد در دو عمليات جداگانه نيروهای افغان، در ولسوالی های ده بالای ولايت ننگرهار و چغچران، مرکز ولايت غور بدست آمده است.  به گفته مسوولان وزارت کشور افغانستان، در انبار اسلحه، مين و راکت های مختلف وجود داشته است.  حدود پنج کيلوگرم ترياک و بيش از شش کيلوگرم چرس خام نيز در اين محل کشف شده است. منابع وزارت داخله افغانستان گفته اند که يک تن به اتهام نگهداری اين مواد بازداشت شده و پليس سرگرم اجرای تحقيقات بيشتر در اين مورد است

کشف مواد مخدر در غور
نيروهای پليس در ولايت غور گفته اند که ۸۵ کيلوگرم ترياک را در غرب شهر چغچران، مرکز اين ولايت کشف کرده اند.  تا حالا هيچ بازداشت در اين مورد صورت نگرفته است اما مقامات پليس گفته اند که بررسی ها به منظور شناسايی قاچاقچيان مواد مخدر در ولايت غور، ادامه دارد.  مسئله توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، از جمله عمده ترين نگرانی های جهان و مقامات دولت اين کشور ظرف بيش از سه سال گذشته بوده است
.
حمايت از تصميم مربوط به تعيين والی جديد برای غور
بنياد تحصيل کردگان و جوانان ولايت غور با انتشار اعلاميه ای از تصميم دولت مرکزی افغانستان برای تعيين والی جديد به اين ولايت اعلام حمايت کرده اند.  اين بنياد ضمن اينکه خواهان پر رنگ تر شدن نقش دولت مرکزی در ولايت غور شده ادامه اصلاحات دموکراتيک بر اساس شايسته سالاری در ولايات کشور را از وظايف دولت دانسته است.  اين بنياد همچنين خواهان توجه دولت و سازمانهای بين المللی به وضيعت بازسازی در اين ولايت شده و نسبت به پيامد برفباری های فصل زمستان در ولايت غور هشدار داده است

کمک آلمان به سرمازدگان
قرار است مواد غذايی و دارو به ارزش چهار صد هزار دلار از سوی سازمان کمک رسانی ورلدويژن آلمان به ولايت غور ارسال شود. يک مسئول دفتر ورلد ويژ در هرات گفت که سی تن بيسکويت پروتينی از همين مساعدت ها به عنوان غذای مکمل برای کودکان و مادران شيرده اختصاص داده شده و به زودی به کلينيک های درمانی تحت پوشش اين موسسه در ولايت غور توزيع خواهد شد. يک مسئول رياست بهداشت هرات گفت که قرار است همچنين مقداری دارو به ارزش ۷۸ هزار دلار به غور ارسال شود. ولايت غور در زمستان امسال با مشکلات گوناگونی ناشی از بارش برفهای سنگين مواجه بود. دست کم چهار صد کودک در اين ولايت در اثر مبتلا شدن به بيماری های ناشی از سرما جان خود را از دست دادند
.
راههای برفگير ولايت غور باز شده است
جادههای برفگير برخی از ولسواليهای ولايت غور که اخيراً در اثر ريزش برف بسته شده بود به کمک شماری از سازمانهای خارجی باز شده است. آقا محمد صديقی رييس انکشاف دهات هرات گفت "از دو هفته پيش کار بازگشايی جاده های هشتاد روستا در ولايت غور به شدت جريان دارد." آقای صديقی افزود که روند کمک رسانی به آسيب ديدگان آغاز شده و نخستين کاروان کمکها که شامل چهل تن مواد غذايی و پوشاک است، به ولسواليهای شهرک و فارسی فرستاده شده است. بارش برف شديد و راهبندان در دو ماه گذشته ارتباط ميان بسياری از روستاها و ولايات را قطع کرده و فعاليتهای امداد رسانی به مناطق آسيب ديده را با مشکل مواجه کرده بود. در ولايت غور نزديک به سيصد و پنجاه تن شامل کودکان و زنان در اثر برف کوچ (ريزش بهمن) و بيماريهای ناشی از سرما جان داده اند.
تلاش دولت برای پاکسازی جاده های پر برف
رياست انکشاف دهات ولايت هرات اعلام کرده که کار پاک سازی جاده ولسوالی فرسی این ولایت تکمیل شده است. اين جاده که هرات را به ولايت غور وصل می کند در اثر برفباری های سنگين امسال به روی ترافیک مسدود شده بود . آقا محمد صديقی رييس انکشاف دهات ولايت هرات به گزارشگر محلی بی بی سی گفته است که گروه نجات مسافرانی را که در اين راه گير مانده اند به زود ترین فرصت ممکن نجات خواهد داد. او همچنين گفته است که امروز (21 فوریه) ۲۴ تن مواد غذايی به ولسوالی شهرک ولايت غور فرستاده شده است.  آقای صديقی از رساندن ۶۰ تن کيسه های مواد غذايی از طريق هوا به ولسوالی های آسيب ديده ساغر، دولينه و تولک ولايت غور نيز خبر داده است.  رييس انکشاف دهات ولايت هرات گفته است که به زودی يک گروه کاری متشکل از رياست های انکشاف دهات، صحت و فوايد عامه به ولايت غور می روند تا خسارات ناشی از برفباری های اخير را ارزيابی کنند

کندک ارتش ملی وارد جغچران می شود
يک کندک (واحد) از نيروهای ارتش ملی افغانستان در ولايت هرات آماده رفتن به ولايت غور شده است. شورای امنيت ملی افغانستان شب گذشته با پخش اعلاميه ای يک کندک ارتش ملی را موظف کرد که تا برای تامين امنيت وارد شهر جغچران شوند. ظاهر عظيمی سخنگوی وزارت دفاع می گويد که اين کندک فردا صبح از ولايت هرات عازم غور خواهد شد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع هر دو طرف درگير در ولايت غور اعلام کرده اند که مطابق تصميم شورای امنيت دولت انتقالی عمل خواهند کرد. تصميم شورای امنيت ملی افغانستان به دنبال شورشی که به رهبری يک فرمانده محلی در شهر جغچران، مرکز ولايت غور، رخ داد، گرفته شد. عبدالسلام خان، فرمانده شورشی که کنترل شهر جغچران را روز 18 ژوئن به دست گرفت، از چند سال پيش با افرادی که از سوی دولت مرکزی تصدی امور ولايت غور را برعهده گرفته اند، در رقابت بوده است. پيشتر ژنرال محمد زمان، رئيس پليس شهر جغچران، به بی بی سی گفت وی آماده بازپس گرفتن اين شهر است و فقط منتظر صدور مجوز از طرف شورای امنيت افغانستان است. کمتر از يکماه پيش نيز اين شهر صحنه درگيری بود.  در آن زمان فرمانده عبدالسلام اعلام کرده بود تا زمانی که وی در دولت مرکزی مقامی نداشته باشد از همکاری با گروههای خلع سلاح که به محل رفته اند، خودداری می کند. مقامات در افغانستان تلاش دارند هزاران نفر را تا پيش از برگزاری انتخابات سراسری، که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، خلع سلاح کنند
.
تحصن مسئولان پليس ولسواليها در غور
شماری ازمسئولان پليس ولسوالی های نه گانه ولايت غور در اعتراض به تصميم وزارت کشور که از آنها را از کار برکنار کرده است دست به تحصن زده اند. گفته می شود در حال حاضر رابطه اين ولسوالی ها با مرکز ولايت قطع است. شاهدان عينی می گويند که افسران معترض به هيچ کس پاسخ نمی دهند و درحال حاضر معلوم نيست چه کسی مسئوليت تامين امنيت در اين ولسوالی ها را به عهده دارد.  به گفته اکرام الدين رضا زاده معاون والی غور، سال گذشته وزارت کشور افغانستان با شماری از فرماندهان مسلح درولايت غور قرار داد کرد تا به صورت موقت در پستهای انتظامی کار کنند، اما درسال جديد خورشيدی وزارت کشور اين قرارداد را تجديد نکرده است

اسماعيل خان وزير معادن و صنايع افغانستان شد
حامد کرزی، رييس دولت انتقالی افغانستان، اسماعيل خان والی هرات را به عنوان وزير معادن و صنايع منصوب کرده است. در بيانيه خبری که روز شنبه (11 سپتامبر) از سوی دفتر سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان منتشر شده است، از محمد خيرخواه سفير پيشين اين کشور در اوکراين نيز، به عنوان والی جديد هرات نام برده شده است. اسماعيل خان سه روز پيش در اجتماعی از مردم هرات گفته بود که حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، به او قول داده است که در حال حاضر، هيچ تغييری در ساختار اداری هرات وارد نخواهد کرد. نامه خبری دفتر سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان، اعلام کرده است که آقای کرزی بر اساس مصوبه شورای امنيت ملی افغانستان و به پاس خدمات ارزشمند اسماعيل خان در ولايت هرات، با ارتقا او به عنوان وزير موافقت کرده است. دفتر سخنگوی رييس دولت در اين نامه خبری می افزايد: "اين تصميم، بر اساس تجربه وافری که اسماعيل خان در امور اجرايی ولايت هرات، به ويژه در عرصه بازسازی کسب کرده است و به منظور استفاده از استعداد و توانايی مديريتی او در سطح ملی، گرفته شده است." دولت افغانستان، از زمان آغاز به کار اداره موقت در نزديک به سال پيش، بارها تلاش کرده اسماعيل خان را به مرکز بياورد، اما تاکنون موفق به اين کار نشده بود. اسماعيل خان قبلا گفته بود: "برای من ننگ است که وزير شوم، در حالی که هنوز اجساد همسنگران و وابستگانم را از دشتهای شيندند نياورده ام." او در اين سخنان به درگيريهای خونين ماه گذشته در ولسوالی شيندند هرات اشاره داشت که طی آن، دهها تن کشته و مجروح شدند. به دنبال اين درگيريها، دولت افغانستان اعلام کرده بود که قصد دارد مشکل نا امنی در غرب کشور را به صورت ريشه ای حل کند. امان الله فرمانده رقيب اسماعيل خان در درگيريهای شيندند هرات نيز، ماه گذشته به کابل منتقل شد. يکی ديگر از نقاط حادثه خيز افغانستان در ماههای اخير، ولايت غور در مرکز کشور بوده است. رييس دولت انتقالی افغانستان، بر اساس همين فرمان، ابراهيم مکلزاده والی غور را نيز، به عنوان مشاور وزير کشور به مرکز فراخوانده و عبدالقدير علم را به عنوان جانشين او در غور تعيين کرده است. آقای ملکزاده نيز همانند اسماعيل خان، از فرماندهان سابق جهادی افغانستان و مربوط به حزب جمعيت اسلامی بوده است. از ديگر تغييرات در کابينه دولت افغانستان، تعيين حکيم تنيوال به عنوان وزير کار و امور اجتماعی است. آقای تنيوال پيش از اين وزير معادن و صنايع ا��غانستان بوده و اکنون جای نور محمد قرقين در وزارت کار و امور اجتماعی را می گيرد که به عنوان رييس ستاد انتخاباتی حامد کرزی تعيين شده است
.
هشدار فرمانده ناراضی ولايت غور
عبدالستار فرمانده نا راضی ولسوالی تولک ولايت غورهشدارداده است که درصورت حل نشدن مشکلات مردم اين ولسوالی، او با زهم دست به سلاح خواهد برد. اين فرمانده که حدود يک ماه پيش عليه والی ولايت غور دست به شورش زد به گزارشگر محلی بی بی سی گفته است که هنوز زمينها وخانه های مردم ولسوالی تولک که از سوی افراد والی غصب شده بود، به آنها بازپس داده نشده است. او گفته است که 35 خانواده مجبور شده اند از اين محل، به ولسوالی شيندند ولايت هرات کوچ کنند. فرمانده عبدالستار گفته است که ادامه اين وضعيت او را مجبوربه توسل به زور می کند. در درگيريهای حدود يک ماه پيش ميان افراد وفادار به والی غور و افراد مربوط به فرمانده عبدالستار، دو تن از افراد تحت امر اين فرمانده ناراضی کشته شدند و خود وی مجبور به ترک ولسوالی تولک شد
.
آسفالت بزرگراه هرات – غور بررسی می شود
بررسی ها برای آسفالت راه ارتباطی هرات و چغچران، مرکز ولايت غور بزودی آغاز خواهد شد.  اين بررسی از سوی وزارت فوايد عامه افغانستان و يک شرکت ساختمانی وابسته به کشور سوئد آغاز می شود.  يک تن از مسئولان اين شرکت گفت که بررسی های آنان حدود يک سال طول خواهد کشيد اما او افزود که کار آسفالت اين جاده به دليل خرابی راه، حدود چهار سال را در بر می گيرد.  اين بزرگراه، ۳۸۰ کيلومتر طول دارد و هرات را به ولايات غور، باميان و کابل وصل می کند.  گزارشگر محلی بی بی سی در هرات می گويد که آسفالت اين جاده، بخشی از برنامه شاهراه حلقه ای افغانستان را تشکيل می دهد.  همچنين به گفته گزارشگر بی بی سی ، آسفالت اين جاده، فاصله راه ميان هرات و ساير ولايات افغانستان به ويژه کابل، پايتخت را صدها کيلومتر کاهش می دهد
.
خسارات و تلفات سيل در ولايت غور
هشتاد منزل مسکونی در ولسوالی شهرک ولايت غور در اثر جاری شدن سيل ويران شد. مصطفی، يک تن از باشندگان اين ولسوالی به گزارشگر محلی بی بی سی گفت در جريان جاری شدن سيلاب دو تن از اهالی اين منطقه کشته و چهار تن ديگر مجروح شده اند. او افزود که سيلاب خسارات هنگفت مالی نيز به ساکنان اين مناطق وارد کرده است
 
کمک به آسيب ديدگان از سرما
نيروهای آمريکايی مستقر در افغانستان به همکاری برنامه غذايی جهان (دبليو اف پی) تا دو روز آينده مقداری مواد خوراکی و اشيای مورد نياز را به خانواده های آسيب ديده از سرما، در ولسوالی شهرک ولايت غور توزيع می کنند. به گفته استيو ولمن، سخنگوی نيروهای ائتلاف، عمليات کمک رسانی از طريق هواپيماهای نظامی اين نيروها انجام خواهد شد و مواد خوراکی برای نيازمندان که از اثر سرمای زمستان آسيب ديده اند از هوا پرتاب می شود. يک سخنگوی برنامه غذايی جهان گفت که هجده تن مواد خوراکی، کمپل (پتو) و ساير اشيای مورد نياز به خانواده های نيازمند شهرک، توزيع خواهد شد. گزارش می شود که که در ماه گذشته صدها کودک در اثر سرمای شديد در ولايت غور از بين رفته اند.