آرشیف

2006-6-9

جام غور

تلفات مردم در اثر برف باری شدید در ولایت غور

تلفات مردم در اثر برف باری شدید در ولایت غور
 چهارشنبه 4 دلو 1385 برابر با 24 جنوری 2007
گزارش ها از ولایت غور حاکی است که در اثر برف باری های متواتر همین هفته درین ولایت عده جان شانرا از دست داده اند. در ولسوالی شهرک قریه شریجه چهار نفر در اثر برف کوچ جان شانرا از دست داده اند، و در قریه خواجه سور بر اثر برف کوچ یک طفل جان خود را از دست داده و 6 رس گاو و 10 رس گوسفند از بین رفته است. تلفات دیگر مناطق و ولسوالی های غور در دست نیست.
در همین حال بخاطر برف باری های اخیر در ولایت غور همه  راه های مواصلاتی و ارتباطی این ولایت به ولایات دیگر قطع است، و حتی راه های بین ولسوالی های این ولایت هم مسدود است. تنها در ولسوالی تولک روز گذشته یک موتر لاری توانست با مشکلات زیاد از ولسوالی فرسی ولایت هرات به این ولسوالی برسد. راه های ولسوالی تولک به شهرک مسدود است، راه های دولینه به شهرک، به تیوره و به چغچران هم مسدود است. و مردم محل دست بکار شده کوشش دارند راه ترافیکی جام را به مرکز ولایت غور چغچران باز نمایند، که تا هنوز موفق نشده اند. این در حالیست که مقامات ولایت غور و مقامات در کابل ادعا کرده اند که همه راه های ولایت غور بر روی ترافیک باز است، و بر اساس همین ادعای شان هیچ تلاش برای بازگشائی را ه ها نمی کنند.
از اثر مسدود بودن راه های ترافیکی حاجیان که از ولایت غور مشرف بیت الله شریف گردیده بودند و در راه بازگشت از مکه شریف به ولایت هرات و کابل بند مانده اند و نمی توانند به ولایت غور بروند، و مسئولین حج و اوقاف ولایت غور و کابل هیچ تلاش برای رسانیدن این حاجیان بزرگوار به خانه های شان نکرده اند. در حالیکه راه های ترافیکی ولایت غور در اول زمستان به همه ولایات افغانستان مسدود است، نیاز شدید به غله، نفت، و غیره ضروریات درین ولایت احساس میشود،  و کمبود این نوع اقلام مردم این ولایت را به تشویش انداخته است.
تا هنوز در تعدادی از ولايات کشور مطبوعات راه نيافته است.
 سه شنبه 3 دلو 1385 برابر با 23 جنوری 2007
با آنکه درمرکز و تعدادی از ولايات کشور،  رشد مطبوعات درپنج سال  اخير ازدست آورد های جمهوری اسلامی افغانستان قلمداد ميگردد اما درتعدادديگری اين  وضعيت، باعث نگرانی مردم است  . گرچه در حال حاضر ، حدود ٣٠٠ رسانه غير دولتى فعاليت ميکند،اما اکثر آنها در کابل متمرکز اند و شمارى از ولايت دور دست باکمبود رسانه چاپى مواجه اند. غور از جمله ولاياتى است که به گفته شمارى از باشنده گان آن، از رسانه هاى چاپى محروم اند . عبدالبشير جوان ٢٢ساله  فارغ صنف دوازده باشنده  اين ولايت، ميگويد که  باشنده گان اين ولايت نمى توانند از مسايل عمده روز به سطح کشور و حتى ولايت خود آگاهى در يابند . بادغيس که همرز ولايت غور است ، نيز در چند سال قبل، فاقد رسانه هاى چاپى بود اما رئيس اطلاعات و فرهنگ اين ولايت ميگويد که حالا در اين ولايت ،چهار عنوان نشريه مانند ماهنامۀ صدای بادغيس ، ماهنامه حنظله ، مجله شفا و ماهنامه آزاد صدای جوانان و يک استيشن راديوى دولتی را دراختياردارند . وی مؤسسات ونهادهای مربوطه بادغيس را ملامت دانسته ، علاوه نمود که اين ها  هيچگونه تلاشی برای ايجاد کدام رسانه
مردم در مورد پروژه هاى همبستگى ملى نظريات متفاوت دارند.
 دوشنبه دوم دلو 1385 برابر با 22 جنوری 2007
اکثريت مردم  قُرا وروستا هاى ولايات، تطبيق  پروژه های همبستگی ملی را درزندگی شان  مثبت ارزيابی ميکنند، اما تعداد ديگر مدعى اند که آنها تا حال،از اين پروژه ها کدام نفعی نبرده اند.از طريق برنامه همبستگى ملى،  پروژه هاى عام المنفعه چون سرک ، کلينيک ، مکتب ، پل ، آب آشاميدنى و غيره بعد از انتخاب مردم محل، از بودجه وزارت احياء و انکشاف دهات و ده فيصد سهم مردم اعمار مى گردند. ملا يارداد يکتن ازباشندگان ولسوالی تولک ولايت غور ميگويد: ((  ما خيلی از اين پروژه ها راضی هستيم زيرا تنها پولی که مردم عادی ازکمک های کشورهای خارجی بهره مند  شده اند، پروژه های همبستگی ملی است .))  درولايت فراه نيز مردم ازاين برنامه ها اظهاررضايت ميکنند.
معارف ولایت غور از همه بورس های خارجی محروم شد. 
یکشنبه اول دلو 1385 برابر با 21 جنوری 2007
طبق گزارش های واصله از هرات تیر ماه سال جاری از جملۀ 400 بورس تحصیلی کشور هند به افغانستان به تعداد 40 بورس تحصیلی به رشته های مختلف ومطابق استعداد شاگردان داو طلب به ولایات حوزه آ غرب افغانستان اختصاص داده شد.وهمچنان به تعداد 15 بورس تحصلی کشور های آمریکا وترکیه در رشته های قضا ونظامی به ولایات غرب کشور تخصیص داده شد که شاگردان ولایت غور به بهانۀ سویه پائین تحصیلی کاملا ازین بورس محروم ماندند و همه این بورس ها به ولایت هرات تخصیص د اده شد .اگر مسئله توزیع حق بر بنائی عدالت وانصاف نباشد راه های زیاد برای محروم کردن جوانان غور از تحصیل به داخل وخارج کشور وجود دارد.
راه های مواصلاتی به ولایت غور مسدود است.
 جمعه 29 جدی 1385 برابر با 19 جنوری 2007
طبق تماس تلیفونی گزارشگر های جام غور از مر کز وولسوالی های ولایت غور تمام راه های مواصلاتی به ولایت غور مسدود است.اخباریکه مبنی بر بازگشائی راه های ولایت غور در آژانس خبر رسانی باختر وپژواک به نشر رسیده اخبار سیاسی دولتی است که واقفیت ندارد.مثلا از زبان رئیس انکشاف دهات ولایت غور نقل شده که ترمیم دوصد شصت کیلومتر سرک امروز 17 جنوری در ولایت غور به پایه اکمال رسید نمیتواند واقعیت داشته باشد چون از یکماه به اینطرف قطعا سرک کنری در غور نبوده حتی پاک کاردن برف سرک ها کاریست که مسئولین به انجام آن مؤفق نبوده اند واز سردی هوا هیچکس قادر به کار فزیکی نبوده است تنها برف ها از طرف روز پاک شده پول تخصیص به مصرف مجرا گردیده .دوباره سرک های مذ کورا ازطرف شب توسط باد روبه ها مسدود گردیده واز تاریخ 17 جنوری به بعد نسبت ضخامت برف  سرک ها تا برج حمل قابل پاک کاری نیست خبر هائیکه در ارتباط به پاک کاری سرک های غور در رسانه ها نشر میشود صرف بخاطر مصرف پول های است که به برف پاکی تخصیص داده شده است وازطریق ریاست انکشاف دهات به امر اولیائی امور به مصرف میرسد.
ترميم ٢٦٠ کيلومتر سرک و کانال در غور به پايان رسيد. 
چهارشنبه 27 جدی 1385 برابر با 17 جنوری 2007
با توزیع صدها تُن  مواد خوراکی امدادی، ازسوی سازمان خوراکه جهان(WFP)  ترمیم اضافه از٢٦٠ کیلومترسرک و کانال درولسوالی تولک ولایت غوربه پایان رسید  .اين  برنامه تحت عنوان  "غذا درمقابل کار"از طریق رياست احياء وانکشاف دهات آن ولايت تطبيق گرديده و امروز خاتمه پذيرفت.    عبدالرحمن فرهنگ ريیس احیاء وانکشاف دهات ولایت غور، ضمن بیان این مطلب گفت که  تحت اين پروگرام ،اضافه از٥٧٥ ُتن موادخوراکی برای ترمیم وبازسازی سرکها وکانالهای ولسوالی تولک  به مردم توزيع گرديده است. يک تُن معادل يکهزار کيلوگرام است. وی افزود که با اجرای این برنامه، اضافه ازچهارهزار نفر بخاطر ترمیم وپاککاری ٢٤٣ کیلومتر سرک و٢٣ کیلومتر کانال استخدام شدند وعلاوتاً ده درصد این مواد به طور رایگان به افراد مستحق داده شده است. موصوف، مواد خوراکی را شامل گندم ،عدس وروغن خواند و خاطر نشان ساخت که به هر فردی که شامل این برنامه شده است ، یک بوری پنجاه  کیلویی گندم ،شش کیلو عدس  ویک قوطى سه لیتره روغن داده شده است  . بنا براظهارات فرهنگ، اجرای برنامه کار درمقابل غذا از سه ماه قبل درده ولسوالى ولایت غور آغاز گردیده که براین اساس درنظراست برای اجرای ١٢٠ پروژه که شامل ترمیم وپاککارى حدود ١٥٠٠ کیلومتر سرک وکانال میشود اضافه از ٥٨٠٠ تُن مواد خوراکی   توزیع گردد . او يکى از اهداف اين برنامه را کاهش خسارات ناشی ازخشکسالی ، عنوان کرد .محمد نعيم يکتن از باشنده هاى ولسوالى تولک گفت :(( زراعت ما به اثر خشکسالى از بين رفته و کار هم پيدا نمى شود، اينکه حالا براى ما در مقابل کار مواد خوراکى داده شده، خوشيم، ولى بايد براى مردم کار دايمى پيدا شود.)).  کرام الدین رضا زاده معاون والی غور نيز، اجرای برنامه غذا درمقابل کار را برای کاهش خسارات مالی ناشی از خشکسالی  مفید دانسته ، ميگويد که  طی سال جاری، خشکسالی اضاقه  از ٧٥ درصد  محصولات زراعتی ومالداری درولایت غور را به شدت متضرر ساخته است .وی  متذکر شد که انتقال وتوزیع این کمکها  به موقع مناسب صورت گرفته است وعلاوه برترمیم سرکها وکانال ها،تا حدود زیادی نیاز مردم را به مواد خوارکه مرفوع ساخته است.
  ملیون یوروبخاطر صحت عامه افغانستان کمک شد.
 چهارشنبه 27 جدی 1385 برابر با 17 جنوری 2007
کمیسیون اروپائی وعده سپرده است تا طی دوسال آینده مبلغ بیست وشش ملیون یورو قرضه بلا عوض بخاطر کمک به صحت عامه افغانستان بدسترس وزارت مالیه این کشور قرار دهد. این قرارداد روز چهار شنبه 17 جنوری بین کمیسیون اروپائی ووزیر مالیه افغانستان به امضا رسیده است. طبق اظهارات وزیر مالیه این مبلغ بخاطر عرضه خدمات صحی برای چهار ملیون انسان در ولایات .ننگرهار  لوگر  لغمان  کنر  نورستان  کندز دایکندی  ارزگان  زابل وقسمت از ولایت غور به مصرف خواهد رسید.مسئلۀ قسمت از ولایت غور توضیح داده نشده که کدام قسمت است ودارائی چه شاخص ها ونیازهای میباشد. به هر حال اگر به ذکر نام ولایت غور اکتفا نکنند به هر گوشه که این کمک برسد حسن نظر اولیائی امور خواهد بود.
راه هاى مواصلاتى پاکسازى و باز گرديد. 
سه شنبه 26 جدی 1385 برابر با 16 جنوری 2007
مردم ولايت غور، راه هاى مواصلاتى را که به اثر برفبارى و ديگر واقعات غير مترقبه مسدود شده بود در بدل اخذ پول ، پاکسازى  و باز نمودند. کرام الدين رضا زاده معاون والى غور به تاريخ ٢٥ جدى گفت که  به اساس قرار داد قبلى وزارتهاى احياء و انکشاف دهات و فوايد عامه با شوراهاى محلى، مردم حدود ٥٠٠ کيلو متر سرک را که مرکز را با ولسوالى ها وصل ميکند، باز نموده اند. رضا زاده ، کوتل غوک را که روابط مواصلاتى ولسوالى هاى شهرک، دولينه و مرکز را تامين ميکند و بند باين را  که  ولسوالى هاى ديگر را با مرکز وصل مينمايد شامل راه هاى باز شده خوانده، افزود که در حال حاضر، اکثر راه ها باز بوده و  مشکل عمدۀ وجود ندارد. وى علاوه کردکه مردم توسط شوراهاى محلى، تضمين کرده اند که راه ها را در صورت برفبارى يا کدام واقعۀ ديگر  در طول زمستان نيز باز نگهدارند. به گفتۀ  معاون والى غور، از جملۀ پنجصد کيلو متر سرک،  ٤٢٠ کيلو متر آن مربوط وزارت احياء و انکشاف دهات  و بقيه مربوط فوايد عامه  ميباشد. عبدالرحمن فرهنگ رئيس احياء و انکشاف دهات غور ميگويد که  آنها با مردم قرار داد نموده اند که راه هاى مواصلاتى را در پنج ماه سرما در بدل پول پاکسازى نمايند. فرهنگ افزود  که سرکهاى  که جزء قرار داد وزارت احياء و انکشاف دهات با مردم است، هر کيلو متر سرک در بدل ٥١٤٠ افغانى ، بازگشايى ميشود. وى متذکر شد که سرکهاى که مربوط وزارت فوايد عامه ميشود در بدل مبلغ مجموعى پنجصد هزار افغانى با مردم قرار داد شده که   بايد باز باشند. عبدالغفور يکتن از راننده هاى موتر باربرى  که بين چغچران مرکز غور و ولسوالى شهرک  رفت و آمد دارد گفت : (( در وقت برفبارى  که راه مسدود بود در تايرهاى موترم زنجير بسته ميکردم و با مشکل ميتوانستم رفت و آمد کنم، اما حالا راه باز شده و عراده جات به راحتى عبور و مرور ميکنند.))
حامدکرزی وضعیت ولایت  غور را بررسی نمود.
 چهار شنبه 20 جدی 1385 برابر با 10 جنوری 2007
حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهرامروز طی تماس  ویدیویی  وضعیت ولایت  غور را بررسی نمود.  به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری .  رئیس جمهور دراین تما س ویدیویی با والی ، تعدادی از هیات رهبری و اعضای شورای ولایتی غور صحبت کرد و گزارش انها را در مورد وضعیت عمومی ، پیشرفت ها و مشکلات ولایت شان استماع نمود. حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در تماس ویدیویی  وضعیت ولایت غور را بررسی نمود. شاه عبدالاحد افضلی والی غور در حالی که برخی هیات رهبری و اعضای شورای ولایتی غور نیز حاضر بودند ، گزارشی را در مورد وضعیت عمومی ، پیشرفت های حاصله و مشکلات ان ولایت به رئیس جمهور کشور تقدیم کرد . وی گفت که دفاتر دولتی بازسازی شده و 400 دکان در شهر چغچران فعالیت می کند ، کار اعمار و ترمیم 36 باب مکتب تکمیل شده و 27 مکتب دیگر در حال بازسازی میباشد 100 کیلو متر سرک های ولسوالی ها ، 8 باب کلینیک صحی و 7 بند ابگردان نیز بازسازی شده اند. والی غور افزود : که راه های مواصلاتی امسال در فصل زمستان کاملا" باز است و 5825 تن مواد غذایی به مستحقین توزیع شده است .  والی غور کمبود داکتران طبقه اناث ، نبود تعمیر اساسی برای کلینیک ها و کمبود ادویه را از مشکلات عرصه صحی ان ولایت خواند اما گفت که علی الرغم مشکلات شفاخانه شهر چغچران و 24 کلینیک صحی در سراسر ولایت غور به کمک موسسات بین المللی فعال و مصروف عرضه خدمات صحی به مردم اند . در ادامه این تماس ویدیویی رئیس شورای ولایتی غور گفت که وضع امنیتی بطور عمومی قناعت بخش و خوب است ، وضعیت اقتصادی مردم در مقایسه با سال های گذشته بهتر شده ، ولی خشکسالی و اثرات ان عمده ترین عاملی است که مردم از ان اسیب فراوان دیده اند . رئیس معارف ولایت غور نیز گفت که در 390 باب مکتب 124 هزار شاگرد توسط 2597 معلم مشغول اموزش علم اند ، دراین حال مردم غور خواهان فعال شدن دارالمعلمین این ولایت میباشند . رئیس جمهور کشور بعداز استماع گزارش ، اینده بهتر و ترقی کشور را منوط به انکشاف معارف و تربیه نسل جوان کشور خوانده ، به والی غور هدایت داد ، تا در بهتر شدن وضع معارف و اموزش شاگردان توجه جدی مبذول نماید . همچنین رئیس جمهور کشور ضمن هدایات رهنموئی برای بهتر شدن امور ولایت غور ، از مردم ان ولایت خواست تا فرزندان خود را برای خدمت در صفوف اردو و پولیس ملی کشور بفرستند . گفتنی است که رئیس جمهور کشور بعداز استماع گزارش والی و سایر مسوولین ولایت غور به مراجع ذیربط جهت حل مشکلات این دو ولایت هدایات لازم داد .
راه مواصلاتى غور با کابل و باميان مسدود است. 
شه شنبه 19 جدی 1385 برابر با 9 جنوری 2007  
راه مواصلاتى زمينى غور، از تقريباً سه هفته بدينسو به دليل برفبارى شديد با کابل و باميان قطع گرديده است. جنرال شاه جهان نورى، قوماندان امنيه ولايت غور به تاريخ ١٨ جدى گفت که سرک غور کابل در ولسوالى لعل و سرجنگل و راه غور باميان در کوتل صدبرگ ولسوالى پنجاب باميان مسدود ميباشد .  به گفته موصوف ، اين هر دو منطقه کوهستانى، دورتر از مرکز موقعيت دارند و رساندن وسايط کارى به هدف باز نمودن آن ، کار مشکلى است .  نورى افزود که هيچ اقدامى تا کنون براى باز نمودن اين هر دو راه گرفته نشده است و مردم غور، از طريق هرات به کابل ميايند.  از مرکز غور ( چغچران ) الى کابل در حدود ٦٠٠ کيلومتر راه است اما به گفته مسؤولين ولايت مذکور، اکنون فاصله اين راه دوبرابر دور شده است .  قرار معلومات قوماندان امنيه غور ، اکنون کسانى که از چغچران به کابل ميروند ، نخست بايد فاصله ٣٨٠ کيلومتر را به هرات طى نموده  و بعداً با سپرى نمودن ١٠٥٧ کيلومتر به کابل برسند . سپرى نمودن اين فاصله زياد، مصارف راه را نيز چند برابر افزوده است .  به گفته احمد قسيم يک باشنده چغچران ، سه هفته قبل در آنجا حدود ٣٥ سانتى متر برف باريده و اين سرک خامه و پر از کوتل ها را مسدود نموده است .  موصوف گفت که قيمت مواد غذايى و سوخت نيز در منطقه آنها افزايش يافته  است .  انجنير عبدالبصير حبيبى رئيس حفاظت و مراقبت سرکها در وزارت فوايد عامه ميگويد که روز گذشته، تصميم باز نمودن هر چه  زودتر اين راه را در جلسه  کميسيون اضطرارى گرفتند.   موصوف گفت که وسايط برف پاکى نمى تواند تا به مناطق ياد شده برود و تنها از نيروى بشرى استفاده ميشود.  وى افزود که وظيفه پاککارى اين سرکها را وزارت انکشاف دهات  به عهده گرفته است .  همچنان حبيبى گفت که براى تکميل کمبود مواد غذايى در غور ، مواد کمک شده از طرف دولت از طريق هرات به آنجا رسيده است .  برعلاوه راهاى مذکور ، سه هفته قبل، راه هاى مواصلاتى يازده ولسوالى غور نيز با مرکز آن مسدود شده بود که بعداً توسط مردم محلى باز گرديد.  برفبارى هاى اخير برعلاوه غور ، راه هاى کابل کندهار ، کابل خوست  و کابل مزار شريف را نيز مسدود نموده بود که به کمک دولت و مردم محلى دوباره بازگرديد.
صد ها جريب کشتزار هاى کوکنار تخريب شد.
 یکشنبه 17 جدی 1385 برابر با 7 جنوری 2007
بيش از ٩٠٠ جريب کشتزار هاى کوکنار در ولايات غور و نيمروز از طرف ارگان هاى امنيتى تخريب گرديد. مل پاسوال شاه جهان نورى، قوماندان امنيه غور به تاريخ ١٦ جدى گفت که طى دو هفته گذشته ، ٦٠٠ جريب کشتزار کوکنار در ولسوالى تولک تخريب گرديده است. وى افزود که زارعين در جريان تخريب کوکنار، هيچ نوع مزاحمت نکردند و اين کمپاين به شکل درست انجام شد.  قرار معلومات نورى، در ولسوالى هاى ديگر ولايت نيز کوکنار کشت گرديده اما به دليل ريزش زياد برف، آنها نتوانسته اند تا در آنجا کوکنار را تخريب نمايند.  اکرام الدين رضازاده، معاون والى غور گفت که آنها به مسؤولين تمام ولسوالى ها دستور داده اند تا کشتزار هاى کوکنار را در مناطق مربوطه شان، تخريب نمايند. وى افزود که در مناطقى که کشتزار هاى کوکنار تخريب نگردد، مسؤولين آن برکنار خواهند شد. رضا زاده گفت که ولسوالان و قوماندانان امنيه ولسوالى هاى دولينه، پسابند و چا رسده از وظايف شان برکنار شده اند. قرار يک خبر ديگر،بيش از ٣٠٠ جريب کشتزار کوکنار در ولسوالى هاى خاشرود و چخانسور ولايت نيمروز نيز تخريب گرديده است.
دگروال سراج الدین  جهان فانی را وداع گفت. 
یکشنبه 17 جدی 1385 برابر با 7 جنوری 2007
دگروال سراج الدین فرزند ارباب محمد امین باشندۀ اوشان ولسوالی شهرک در اثر حملۀ قلبی وفات نمود.اوکه ازاولین تحصیل کرده های منطقۀ اوشان است تحصیلات اولی خودرا در لیسۀ سلطان علاء الدین غوری به پایان رسانید.اما بعدا به اساس شرائط به طرف مسلک نظامی رفت.او شخص نهایت حلیم بردبار وبا إخلاق بود.درین اواخر بایکی از مؤسسات خارجی در ولسوالی ساغر همکاری داشت واوکه بخاطر سپری نمودن رخصتی عید بخانه آمده بود با گذشتاندن یک شب ناگهان مریض شد ودر شب های عید قربان مطابق 31 دیسیمبر 2006 داعیه اجل را لبیک گفت انا لله وانا الیه راجعون
سيستم تقويت برق در هرات راه اندازی گرديد 
شنبه 16 جدی 1385 برابر با 6 جنوری 2007
سیستم تقویت برق داخل شهرهرات با هزینۀ اضافه ازیک میلیون ودوصد وپنجاه هزاردالر بودجۀانکشافی وزارت انرژی وآب، ازطریق لین تمدیدی برق ایران ، راه اندازی شد .به گفته بشیر احمد غوریانی ريیس حوزوی برق درهرات ، برای راه اندازی این سیستم تقویتی در مسير ايران- هرات اضافه ازهجده کیلومتر لین برق ، چهار صد پايه وهشت ترانسفارمر تقویت کننده نصب شده است . غوريانى  ظريف این برق وردی  را حدود بیست ميگاوات خوانده، ميگويد که اين برق از لین ١١٠ کیلو ولت تمدیدی ایران انشعاب یافته است .بنا براظهارات وى ، درحال حاضر علاوه بر تامین برق ، هفتاد وپنج درصد باشنده گان شهر هرات از طریق برق ترکمنستان وبعضاً ایران ،پنج ولسوالی (کهسان،زنده جان،غوریان،انجیل وگذره ) نیز به طور نسبی از لین تمدیدی برق ایران استفاده مینمایند . همچنان نثار احمد غوریانی مشاور ریاست حوزوی برق درهرات میگوید که آنها طی سه سال گذشته توانسته اند از جملۀ پنج ولایت حوزه غرب کشور (بادغیس،هرات ،فراه ،غورونیمروز) صرف ولایت نيمروز را ازطریق ایران و ولايت هرات را ازطریق ایران وترکمنستان  تنویر نمایند.
 قرار اظهارات وى ، آنها در نظردارند تا درصورت فراهم شدن مصارف ،شبکه برق ولایت غور را از انرژی خورشیدى راه اندازی نمایند.
موصوف اضافه نمود که با عقد قرارداد با ترکمنستان ، ولایت بادغیس نیز تا دوسال آینده از برق ترکمنستان تنویر خواهد شد. سیستم تقویتی برق هرات درحالی راه اندازی میشود که به گفتۀ وزیرانرژی وآب ،آنها درنظر دارند با تکمیل قرارداد با کشورهای تاجکستان ،ازبکستان وترکمنستان طی دوسال آینده حدود نُه صد ميگاوات برق را جهت تنویر ولایات مختلف کشور وارد نمایند. هرات عمده ترين ولايتى است که به تناسب ساير ولايات و حتى کابل از انرژى بيشتربرق، بهره مند است و برخى مردم وزير انرژى و آب را از اينکه باشندۀ ولايت هرات است، متهم  مينمايند که بيشتر توجه خود را براى تامين برق به هرات معطوف داشته است. اما وزير انرژى و آب ميگويد که پرو��ۀ برق رسانى به تمام ولايات براى او يکسان است.
استاد گل احمد ساغری بحیث رئیس عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف مقرر گردید.
  شنبه 16 جدی 1385 برابر با 6 جنوری 2007
 منابع  وزارت معارف میگویند  این مقرری ها  در  امتداد برنامه  سپردن  کار به اهل کار  به اساس  پیشنهاد وزارت  معارف  و تکمیل پروسه  کمیسیون مستقل  اصلاحات اداری  و خدمات ملکی  و منظوری  رئیس جمهور  کشور  صورت گرفته است . سرمولف  گل احمد  ساغری  عضو  شورای علمی  ان وزارت  بحیث  رئیس عمومی  تعلیمات  عمومی