آرشیف

2015-1-13

جام غور

تقدیر از نیروهای امنیتی در ولایت غور

سه شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۱۳ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
اداره محلی غور از ۵۲ تن سرباز که به تازگی از ولسوالی چهارسده آن ولایت و با پشت سر گذاشتن درگیری ها به فیروزکوه آمدند، تقدیر نمود.
محفل که به همین مناسبت در سالون کنفرانس های مقام ولایت تدویر یافته بود، سید انور رحمتی سرپرست ولایت شهامت نیروهای امنیتی را ستود و گفت، طالبان تلاش کردند تا گوشه از غور را به تصرف در آورند اما، نیروهای امنیتی با وارد کردن ضربات مستحکم آنان را شکست دادند.
این درحالیست که روز شنبه گذشته درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در بند خفک و ولسوالی چهارسده به وقوع پیوست که در نتیجه ۴ تن پولیس و ۴ تن طالب زخم برداشت و یک طالب کشته شد.
در اخیر محفل برای ۵۲ تن از افسران و سربازان که شامل اجرای وظیفه در ولسوالی چارسده بودند از سوی رهبری ولایت تقدیر نامه ها توزیع شد.