آرشیف

2016-4-21

جام غور

تقدیر از نیروهای امنیتی در فیروزکوه

مردم و نهاد های جامعه مدنی غور حمایت و پشتبانی شانرا از نیروهای امنیتی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، اعلام کردند.

باشندگان غور درحالی از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردن که این نیروها تجهیزات و امکانات رزمی شان را در استدیوم ورزشی فیروزکوه به نمایش در آوردند.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی در یک تماس تلیفونی از تقدیر و پشتبانی مردم از نیروهای امنیتی شان اظهار قدردانی نموده و وعده تجهیزات بیشتر نیروهای امنیتی و حمایت هوایی در نبرد ها علیه مخالفان دولت داد.

تقدیر از نیروهای امنیتی در فیروزکوه

تقدیر از نیروهای امنیتی در فیروزکوه

تقدیر از نیروهای امنیتی در فیروزکوه