آرشیف

2007-6-10

جام غور

تغیرات گسترده ومقرری های جدید در ولایت غور

تغیرات گسترده ومقرری های جدید در ولایت غور
 دوشنبه 3 ثور 1386 برابر با 23 اپریل 2007
طبق گزارش های واصله در اثر پیشنهاد وزارت داخله اکثر ولسوال های ولسوالی های غور از یکجا به جای دیگر تبدیل شده اند وقوماندانهای امنیه ولسوالی ها همه جدیدا مقرر گردیده اند.
محترم المر سر پرست سابق ولسوالی تیوره جدیدا به حیث ولسوال ساغرتقرر حاصل نموده است وبه همین تر تیب نجیب الله خرنجی به حیث ولسوال پسابند مجددا منظور گردیده است. ومنظوری سائر ولسوال ها تا هنوز صادر نشده. قوماندان های امنیه نه ولسوالی غور از جدیدا مقرر گردیده اند. تنها قوماندان امنیه ولسوالی دولینه دگروال برهان الدین از ولایت غور است سائیر قوماندانها همه خارج از ولایت غور میباشند.در یک خبر دیگر آمده که مرتضی خان سابق مدیر جنائی قوماندان امنیه ولایت غور مؤقتا به صفت سر پرست قوماندانی امنیه ولسوالی پسابند إعزام شده موصوف با چهل تن از افراد پولیس صبح امروز وارد پسابند شد تا از بروز نا امنی های إحتمالی جلوگیری نماید.
حضور علی احمد جلالی در کابل واحتمال تغییر در کابینۀ کرزی.
 چهار شنبه 29 حمل 1386 برابر با 18 اپریل 2007
طبق گزارش های واصله علی احمد جلالی وزیر اسق وزارت داخلۀ افغانستان هفتۀ قبل از ایالات متحدۀ آمریکا وارد اسلام آباد گردیدووی بعد از سپری نمودن یک هفته در پاکستان روز شنبه وارد کابل گردید. گفتنی است که سفر مجدد جلالی از مسیر پاکستان به منظور تغییر در سیاست هردو کشور وکابینۀ حامد کرزی صورت گرفته است پیش بینی میشود که زلمی رسول مشاور امنیتی حامد کرزی به صفت وزیر خارجه- داکتر عبدالله وزیر داخله وعلی احمد جلالی پست را در سطح ادارۀ دفاعی وامنیتی کشور که هر سه وزارت دفاع داخله وامنیت را اداره وکنترول کند به عهده خواهد گرفت.اما حقیقت تا هنوز روشن نیست آنجه محسوس است احتمال تغییرات در کابینه است.
کنفرانس افغانستان – لیتوانیا برای باز سازی افغانستان در کشور لیتوانیا.
 دوشنبه 27 حمل 1386 برابر با 16 اپریل 2007
از تاریخ  14 – 21 اپریل 2007 کنفرانس در کشور لیتوانیا در محل کتابخانه ملی لیتوانیا (ویلنوس لیتوانیا) برای راه های بازسازی افغانستان آغاز به کار نموه است. این کنفرانس با سخنرانی رئیس جمهور لیتوانیا شروع شده و بعد از آن نامه رسمی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی توسط محترمه فوزیه کوفی عضور لویه جرگه افغانستان قرائت گردید. از ولایت غور داکتر جمعه گل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور درین کنفرانس اشتراک دارد. وی تصمیم دارد درین کنفرانس مشکلات و کمبودی های طبی و صحی ولایت غور را به حاضرین گزارش دهد. این دومین سفر داکتر جمعه گل یعقوبی به کشور لیتوانیا میباشد. در سفر اول شان در یک دوره آموزشی حدود چهار ماه قبل به کشور لیتوانیا عزیمت نموده بودند. در روز دوم کنفرانس نمایشگاهی از عکس های شاگردان لیسه سلطان علاوالدین غوری به نمایش گذاشته شود. این عکس ها یک ماه قبل به کمک تیم باز سازی لیتوانیا توسط شاگردان در ولایت غور عکاسی شده است. دیگر اشتراک کننده گان این کنفرانس عبارت اند از آقای فاضل احمد و خانم سارا از موسسه خیریه CRS ، ملاحه دوست از افغان رید، داکتر برنت از طرف گلوبال پارتنرز
از اثر سرازیر شدن سیلاب و آب خیزی در ولایت غورپنج نفر هلاک گردید.
  یکشنبه 26 حمل 1386 برابر با 15 اپریل 2007
شاه عبدالاحد  افضلی والی غورگفت، سیلاب ناشی از  ریزش باران  شدید  و آب  شدن برف ها میباشد  که در شش  ولسوالی  ان ولایت  پنج نفر کشته ، شش نفر زخمی   و تخریب  شش هزار  جریب زمین  زراعتی و33 سربند اب و 25 پل و پلچک و ازبین بردن  پنجهزار اصله  درخت مثمر  و غیر مثمر  گردیده  که صدها  منزل و دکان  و هشتا د منزل  رهایشی  را از بین برده است .وی گفت  : به اثر  طغیان  آب دریای  هیریرود  وجاری شدن  سیلاب  از جنوب   دره جام  اطراف منار  باستانی  جام را  فرا گرفته  و احتمال میرود  با ادامه  باران   وجاری شدن  سیلاب  به منار باستانی  جام خسارات  وارد ا ید.
سیمینار بخاطر رهنمائی معلمین و فارغ التحصیلان صنف دوازدهم.
 یکشنبه 26 حمل 1386 برابر با 15 اپریل 2007
بمدت 13 روز در شهر چغچران مرکز ولایت غور سیمینار بخاطری رهنمائی معلیمن و فارغ التحصیلان صنف دوازدهم دایر شد. معلیمن و فارغ التحصیلان صنف های دوازدهم درین دوره رهنمائی های جهت تدریس درست شاگردان مکاتب، و برخورد سالم معلمین با شاگردان رهنمائی شدند.  در مکاتب افغانستان همیشه برخودر های فزیکی برای تنهبیه شاگردان رایج بوده است، و درین سیمینار کوشش شده است تا راه ها و میتود های جدید را برای معلمین آموزش دهند، تا از برخورد فیزیکی معلمین با شاگردان ازین به بعد جلوگیری گردد. این سیمینار در دو دوره سیزده روزه بوده که دوره اول آن بتاریخ 20 برج حمل امسال به پایان رسیده است و دوره دوم آن هم بعد از ختم دوره اول آن بلافاصله شروع شده است
معلم محمد قاسم ولسوال جدید ولسوالی تیوره.
 یکشنبه 26 حمل 1386 برابر با 15 اپریل 2007
معلم محمد قاسم ساغری جدیدا به حیث ولسوال تیوره مقرر گردیده است. موصوف قبلا به حیث ولسوال ساغر ایفای وظیفه نموده ودر تغییرات وتبدیلی های جدید به ولسوالی تیوره تبدیل شده است. وی شخصی با تجربه، تحصیل کرده ومطمئن است امید برای مردم غور مصدر خدمت شود.تقرر وی را به فال نیک میگیریم.
همچنین گزارش شده که دیگروال محمد زمان آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت غور از وظیفه اش بر طرف ودر عوض یک دیگروال دیگر از باشنده گان بامیان در ولایت غور مقرر گردیده است. طوریکه مشاهده میشود احتمال دارد طی سال جاری مأمورین رده دوم نیز خارج از ولایت در غور مقرر گردند.
هفت پروژه عام المنفعت در پنج ولایت.
 جمعه 24 حمل 1386 برابر با 13 اپریل 2007
وزارت إحیاء وانکشاف دهات قرارداد هفت پروژه عام المنفعه را به ارزش پنجصد هزار دالر آمریکای به امضا رسانید.این پروزه ها در ولایات غـــور، فاریاب, قندهار, بلخ وپنجشیر در نظر گرفته شده که شامل دیوار های استنادی، سه سر بند وحفر چهل حلقه چاه میباشد. میعاد کار این پروژه ها از یک تا چهار ما پیش بینی شده است.
این درحال است که در لست سائر پروژه ها که به ارزش ملیونها دالر میباشد نام ولایت غور به نظر نمی ر��د. وهم نسبت بارانها وسیلاب ها زیاد هیچ یکی از پروژه های فوق الذکر در ولایت غور نیاز اولیه به حساب نمی آید واین پروژه ها مربوط یه سروی وپروپوزل سالهای قبل است.
 
گزارش از سیلاب های ولسوالی شهرک
چهارشنبه 22 حمل 1386 برابر با 11 اپریل 2007
بتاریخ  18 حمل سال جاری یک عراده موتر جیب مربوط قو ما ندانی امنیه غور بخا طراجراء وظیفه به قریه سر چشمه ولسوالی شهرک رفته بود در حین باز گشت در منطقه دهن سر چشمه نسبت زیا دشدن آب دریا شهرک موتر را آب چپه نموده و نسبت نبود وسا یل مدت یک شبانه روز موتر دربین دریا غرق بوده تا اینکه بتا ریخ 19 بکمک افراد آب با ز وموتر کاماز موتر را ازاب کشیدند وموتر به قوماندانی امنیه شهرک انتقال داده اند .  وهمچنا ن یکعرا ده مو تر اورا ل که حامل ا مو ال تجا رتی از دو کا ندا ران ولسوالی شهرک بود بتا ریخ 18 حمل در منطقه دهن یمه گک در غرب این ولسوا لی در بین دریا چپه شده مردم محل به کمک شتافته اند یکمقدار اموال را آب برده باقی اموال را ازآب کشیدند، موتر تا فعلا بین آب میبا شد.
اثارعکاسى متعلمين ولایت غوردرلیتوانیا بنمايش گذاشته ميشود.
 19 حمل 1386 برابر با 8 اپریل 2007
قرار است اولین نمایشگاه آثارعکاسی شاگردان مکاتب ولایت غور به همکاری تیم بازسازی ولایتی (PRT )  لیتوانیا در آنکشور برگزار شود. هدف اين نمايشگاه که توقع ميرود به تاريخهاى ٢٨ و ٢٩ حمل، از سوى سازمان تعلیم وتربیه ليتوانيا در آنکشور داير گردد، انعکاس وضعيت وچالشهاى فعلى که مردم افغانستان با آن مواجه اند، خوانده شده است.
عیدگل عازم رئیس معارف ولایت غور به آژانس خبری پژواک گفت که این نمایشگاه آثارعکاسی سی تن ازشاگردان لیسه نسوان سلطان راضیه ولیسه های ذکور سلطان شهاب الدین وسلطان علاء الدین غوری است که ازوضعیت عمومی مردم وشاگردان مکاتب اين ولايت، گرفته شده است. وی افزود که کمره های عکاسی یکبارمصرف که قدرت گرفتن حدود ٢٧ عکس را دارد، ازسوی تیم پی آرتی  ليتوانيا ،برای شاگردان توزیع شده و شیوه عکاسی به آنها تدریس گردید تا شاگردان بتوانند واقعیت های عینی پیرامون خود را طی دوروزعکس برداری نمایند . جاويد يارى متعلم صنف ١١ ليسه سلطان علاوالدين غورى در اين رابطه گفت: (( عساکر ليتوانيايى براى ما روشهاى عکس بردارى را آموزش داده اند و اين پروسه براى ما مؤثر است.))وى ابراز خرسندى کرد که اين عکسها که  بيانگر رشد استعداد ها و هنر افغانها براى جهانيان است  به نمايش گذاشته ميشود  . تیم بازسازی ولایتی لیتوانیا درولایت غور با ارسال اعلامیه مطبوعاتی به آژانس خبری پژواک با تائید اين موضوع خاطرنشان ساخته است که ، نمایشگاه براساس همکاری های غیر حکومتی، میان افغانستان ولیتوانیا برگزار خواهد شد . دراعلامیه آمده است که کمره های عکاسی، برای طی مراحل به لیتوانیا فرستاده شده وقرار است درروز های ٢٧ و٢٨ حمل درکتابخانه ملی مارتیناس National Martynas Mazvydas Library   نمایش داده شود .درادامه این اعلامیه تذکررفته است که بعد از تدوير نمایشگاه عکاسى شاگردان معارف ولایت غوردرسازمان ترویج موسیقی ملی لیتوانیا National Philharmonic,، درشهر ویلنوس Vilnius پایتخت ، اين نمايشگاه در سراسر آنکشور به نمایش گذاشته خواهدشد.
دیدار نماینده گان ولایت غور با حامد کرزی.
 19  حمل 1386 برابر با 8 اپریل 2007
طبق گزارش های واصله از کابل نماینده گان ولایت غور در پارلمان کشور با جمع از شخصیت های سیاسی ,فرهنگی ومتنفذین بعد از ظهر روز جمعه 18 حمل با حامد کرزی رئیس جمهور کشور ملاقات نمودند. درین دیدارنماینده گان ولایت غور به نوبه مشکلات ولایت شان را در عرصه های مختلف به سمع رئیس دولت رسانیدند وخواستار توجه بیشتر دولت در قسمت باز سازی وإعمار مجدد ولایت شان شدند.در مقابل رئیس جمهور کما فی السابق وعده سپرد تا بخواست ایشان رسیده گی نماید وادارات مسئول را هدایت دهد تا به مشکلات مردم غور توجه بیشتر صورت گیرد.البته صحبت پیرامون مقرری هیئت اداری ولایت غور نیز صورت گرفت که نتائج آن بعدا معلوم خواهد شد.اما تجربه نشان داده که بعد از ملاقات ها باز هم به خواست ها ونیاز های مرد غور کدام توجه صورت نگرفته وولایت غور کما کان به فراموشی سپرده شده است. اما این بار نسبت تحولات سیاسی جدید نماینده گان مردم غور قدر امید وار به نظر میرسند..
پليس از قاچاق  ۱۶اثر تاريخي به خارج كشور جلوگيري كرد
"شاه جهان نوريفرمانده پليس ولايت غور واقع در شمال غرب افغانستان گفت: نيروهاي پليس از قاچاق  ۱۶اثر تاريخي اين ولايت به خارج از كشور جلوگيري كردند.
به گزارش جمعه شب رسانه‌هاي افغانستان، نوري اين آثار را شامل شمشير، كوزه سفالي، سپر و مجسمه سنگي ذكر كرد و گفت كه در اين رابطه يك نفر بازداشت شد.  به گفته وي تحقيقات براي شناسايي و دستگيري ساير اعضاي اين باند ادامه دارد.  وي اضافه كرد: اين آثار پس از تحويل به مقام‌هاي ذيربط در اختيار موزه ملي افغانستان واقع در شهر كابل قرار خواهد گرفت.  به گفته مسئولان اداره فرهنگ و اطلاعات ولايت غور باتوجه به نقوش حك شده، تعدادي از آثار مربوط به قبل از اسلام و برخي هم به دوره اسلامي تعلق دارد.  چندي قبل "زلمي نائب خيلمسوول ثبت و شناسايي رياست آثار تاريخي وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان گفته بود كه  ۸۰تا  ۹۰درصد آثار كهن كشور تخريب شده استعلت تخريب اين آثار سه دهه جنگ داخلي، حفاري غيرمجاز و قاچاق اشيا باستاني به خارج است.  وي اضافه كرد: اگر تا يك تا دوسال آينده نسبت به بازسازي آثار باستاني و تاريخي كشور اقدام نشود كاملا از بين خواهد رفت.  وي افزود: در اثر بي‌توجهي دولت "مناز چكريو "ساعت پل محمودخانكابل كاملا از بين رفته است.  بر اساس آمار رياست آثار تاريخي وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، ۵۶ اثر تاريخي در شهر كابل وجود دارد كه وضعيت اين آثار نه تنها در كابل، بلكه در ساير ولايت نيز نگران‌كننده است. همچنين "سيد مايل مطهراز بخش مهندسي اداره آثار تاريخي افغانستان گفته بود كه كار بازسازي آثار تاريخي بيشتر به كمك بنياد فرهنگي آغا خان، سفارت آمريكا و يونسكو صورت گرفته است.  به گفته وي تاكنون مقبره تيمور شاه، مقبره امير عبدالرحمن خان، طاق ظفر پغمان، مساجد شاه شهيد و ملا محمود، مكتب اميردوست محمدخان و باغ بابر كابل بازسازي شده است.  به گفته مسئولان رياست آثار تاريخي افغانستان با مساعدت كشورهاي كمك كننده به افغانستان تا سال  ۲۰۱۰ميلادي تمامي آثار كهن شناسايي و اطلاعات لازم جمع‌آوري كه در صورت وجود امكانات و بودجه سالانه يكصد اثر بازسازي مي شود.
گزراش سیل بردهگان در ولسوالی های ولایت غور.
 19 حمل 1386 برابر با 8 اپریل 2007
  1 – ولسوالی شهرک
قرار گزارش های واصله از مناطق ولسوالی شهرک ولایت غور ، قریجات شمال این ولسوالی  از قبیل کمنج به تعتداد 100 جریب زمین تخریب وبه تعداد 5 پل رفت مردم در روی دریاهریرود ازبین رفته است که راه دوطرف دریا بروی مردم مسدودگردیده و همچنین بتعدا د 6 سربند اب زراعتی ازبین رفته و بتعداد 50  باب خانه نشیمن  وطبیله های حیوانی نیز از بین رفته است .و به همین ترتیب در مناطق مسجد نگار, کاریز چوگانی فراه رود، سرچشه ,دهن حصار، زردنو و باقی مناطق هیمن ولسوالی بتعداد 500 باب منزل نشیمند وطبیله حیوانی تخریب وبه تعداد 2000 اصله درخت مثمر وغیرمثمر و بتعداد1000 هزار رأس مواشی مردم و500 جریب زمین زرع شده و  30سربند جوی اب زراعتی و 35 حلقه چاه اب اشامیدنی با 500 کیلومتر سرک های فرعی   ازبین رفته  اما خوشبختانه درین ولسوالی  تلفات انسا  نی وجود نداشته.                                                                                                                            
2- ولسوالی تولک
در قریه جات مربوط ولسوالی تولک ازقبیل  گاوگش ،. تگاب انشان، رزقا ،مرکزولسوالی،  خواجه ها، چهار راه گلدان ، زرگی، ابشگن، دای،ته اب ،چشمه امیران،کادرو، اسکوان، جواجه مراد، لهرک، خیمن جواجه، کبوتر خان، جاکچه و عقابخانه بمقدار 2088 جریب زمین زراعتی و بتعداد 3233 اصله اشجارستان مثمر وغیر مثمر و بتعداد 1108 باب خانه نشیمن  و طبیله های حیوانی تخریب و بتعداد 491 راس میواشی وهمچنین  سرک مواصلاتی قریجات به ولسوالی نیر ازبین رفته است. البته بنسبت عبور دریا ی کبکان ار بین تگاب اشنان وگاوگش بیشترین خسارات برهیمن مناطق رسیده است که تلفات انسانی نیر در بر داشته  که یک دختر بچه 12 ساله نیر طعمه دریاگردیه که تاهنوز جسد از بین دریا  پیدا نشده است   
3 – ولسوالی پسابند
درولسوالی پسابند در قریه جان سینی، سنگان، نوه خسروی ,نوه کاکری به اثر سیلاب های زیاد بتعداد 640 راس مواشی و 550 جریب زمین زراعتی  زرع شده وبه مقدار 8000  هکتار زمین علف چر  و تعداد 500 اصله اشجارستان مثمر وغیر مثمر و 500 منزل مسکونی وطبیله های حیوانی با اکثریت سرک های مواصلاتی،  جوی ها وکانال ابیاری نیز ازبین رفته است  اما دریکی مناطق این ولسوالی که تا هنوز بطوری واضح معلوم که در کدام موفقیت پسابند است به تعداد 3 نفر مرد ،5 نفر زن 4 طفل تلفات انسانی در داشته است که در صورت وصول اطلاع شمارا در جریان قرار میدهیم.
 
4 – ولسوالی تیوره  
در ولسوالی تیوره طور یکه در دیگر ولسوالی ها سبلاب سرازیر گردیده درین ولسوالی نیز خسارات بسیار داشته که بمقدار 150 جریب زمین زراعتی کشت شده و 10 کاریز ابیاری زمین های زراعتی و بتعداد 32 کانال جوی ابیاری و تمام سرک  های این ولسوالی را بروی ترافیک مسدود نموده است  همچنین در منطقه پای حصار تیوره 2 طفل در سیلاب غرق شده که تا هنوز اجساد مفقود است پیدا نگریده است  
5 – ولسوالی ساغر
در ولسوالی ساغر که زیبای ترین منطقه غور بوده خسارات بسیاری زیاد به اثر سیلاب به ولسوالی وارد گردیده است به تعداد 230  باب منزل مسکونی تخریب ، 120 جریب زمین زراعتی کشت شده ، 26 سربندجوی کانال ابیاری زمین های زراعتی  وبه تعداد 600 درخت مثمر وغیر مثمر ، بتعداد 120 رأ س  مواشی مردم وهمچنین   تمام سرک فرعی  دران ولسوالی تخریب گردیده است اما درین ولوسوالی تلفات انسانی وجود نداشته.
–