آرشیف

2005-6-9

جام غور

تغييرات واليان هرات و غور، تنشها در هرات به دنبال برکناری اسماعيل خان

تغييرات واليان هرات و غور، تنشها در هرات به دنبال برکناری اسماعيل خان 
روزنامه آرمان ملی اظهارات يکی از زندانيان اهل پاکستان را چاپ کرده که پس از آزادی از زندان گفته است من در اينجا برای جهاد آمده بودم، در کندوز محاصره شديم و به اسارت درآمديم. روزنامه آرمان ملی در ا��ن مورد نوشته است: "از اين بيان صریح به خوبی آشکار می شود که زندانيانی که آزاد می شوند بی گناه نيستند، جنايت کارانی هستند که دست شان به خون هزاران انسان بی گناه آلوده است و در واقع اينها مجريان نسل کشی های دوران طالبان هستند." آرمان ملی اين نگرانی را مطرح کرده که ممکن است همين آزاد شدگان دوباره وارد کارزار به نفع طالبان شوند، به اين ترتیب سيصد و هفتاد جنگجوی ديگر به صف طالبان در حال نبرد خواهند پيوست. اين روزنامه در مورد تنش های هرات نوشته است رخدادهای هرات در جهت رشد قابليت نظامی ملاعمر و منافع محافل بر سر اقتدار پاکستان عمل خواهد کرد. روزنامه انيس تصميم دو روز پيش حامد کرزی مبنی بر دادن پست هايی در پايتخت برای واليان هرات و غور را نتيجه درخواست مردم اين ولايات ذکر کرده است. به نظر انيس دولت با اين عمل تلاش دارد تا ميزان قانون گرايی در سراسر کشور را افزايش دهد. اراده، ديگر روزنامه چاپ کابل ابراز اميدواری کرده که انتخابات آينده بتواند منجر به ايجاد تغييرات چشمگير در زندگی مردم اين کشور و تشکيل حاکميت دلخواه مردم شود. درگيری های ميان گروهی، سرپيچی فرماندهان محلی از فرمانهای دولت و برخورد مصلحت جويانه کابل با چنين اشخاصی نکاتی است که اراده بر آن انگشت انتقاد گذاشته است. روزنامه اصلاح ضمن يادآوری عملکردهای اسماعيل خان والی پيشين هرات نوشته است همانگونه که مردم رييس دولت را در انتخابات برخواهند گزيد، در آينده بايد واليان نيز از طريق کسب آرای مردم به عنوان والی انتخاب شوند تا روشن شود که چه کسی در ميان مردم از محبوبيت بيشتری برخوردار است.
 
ژان آرنو: تغييرات برای آرامش موثر است
از سوی ژان آرنو فرستاده ويژه دبير کل سازمان ملل متحد برای افغانستان نيز بيانيه ای در کابل منتشر شده که در آن، از تصميمهای اخير دولت حامد کرزی برای تغيير واليان هرات و غور در غرب کشور پشتيبانی شده است. آقای آرنو دراين بيانيه، اين تغييرات را گامی موثر در راه جلوگيری از جنگهای داخلی خوانده است که دست کم سه بار ظرف شش ماه گذشته، آرامش در غرب افغانستان را برهم زده است.
 
اسماعيل خان وزارت را نپذيرفت
اسماعيل خان والی هرات، انتصاب خود به عنوان وزير در کابينه دولت انتقالی را نپذيرفت. حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، روز شنبه با صدور فرمانی، اسماعيل خان را به عنوان وزير معادن و صنايع منصوب کرد. اما اسماعيل خان ساعاتی پس از اعلام اين خبر به بی بی سی گفت که اين تصميم عجولانه گرفته شده و او حاضر به پذيرش آن نيست. اسماعيل خان گفت که او هيچ تجربه ای در زمينه صنايع و معادن ندارد و حاضر است خانه نشين شود اما اين پست را نپذيرد. دفتر سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان، اعلام کرده است که آقای کرزی بر اساس مصوبه شورای امنيت ملی افغانستان و به پاس خدمات ارزشمند اسماعيل خان در ولايت هرات، با ارتقا او به عنوان وزير موافقت کرده است. خبرنامه دفتر رييس دولت افغانستان می افزايد: "اين تصميم، بر اساس تجربه وافری که اسماعيل خان در امور اجرايی ولايت هرات، به ويژه در عرصه بازسازی کسب کرده است و به منظور استفاده از استعداد و توانايی مديريتی او در سطح ملی، گرفته شده است". اما اسماعيل خان اين موضوع را رد کرد و گفت: " اين را بايد در نظر داشته باشند که انتصاب من به عنوان وزير معادن و صنايع به مصلحت نيست، چون من يک نظامی هستم و وزارت صنايع و معادن، يک مقام تخصصی است". دولت افغانستان، از زمان آغاز به کار اداره موقت بارها تلاش کرده اسماعيل خان را به مرکز بياورد، اما تاکنون موفق به اين کار نشده است. اسماعيل خان گفت: " من يک مامور دولت هستم و فرمان کرزی را که رييس دولت است می پذيرم و به عنوان يک فرد عادی به خانه باز می گردم، اما از پذيرش وزارت صنايع معذورم". اسماعيل خان قبلا گفته بود: برای من ننگ است که وزير شوم، در حالی که هنوز اجساد همسنگران و وابستگانم را از دشتهای شيندند نياورده ام". او در اين سخنان به درگيريهای خونين ماه گذشته در ولسوالی شيندند هرات اشاره داشت که طی آن، دهها تن کشته و مجروح شدند. به دنبال اين درگيريها، دولت افغانستان اعلام کرده بود که قصد دارد مشکل نا امنی در غرب کشور را به صورت ريشه ای حل کند. امان الله فرمانده رقيب اسماعيل خان در درگيريهای شيندند هرات نيز، ماه گذشته به کابل منتقل شد. بر اساس فرمان اخير آقای کرزی، ابراهيم مکلزاده والی غور نيز، به عنوان مشاور وزير کشور به مرکز فراخوانده شده است. بدين ترتيب، به نظر می رسد حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان در آستانه انتخابات رياست جمهوری، گامهای اساسی را به سوی گسترش اقتدار دولت خود بر می دارد و سعی دارد به هر نحو ممکن، از نفوذ فرماندهان محلی که در افغانستان جنگ سالار خوانده می شوند، بکاهد
 
درگيريهای شديد در هرات
از هرات در غرب افغانستان خبر می رسد که از ساعت دو بامداد امروز (شنبه 14 اوت)، درگيريهای هماهنگ از سوی مخالفان اسماعيل خان، والی هرات، در شمال، شرق و جنوب اين ولايت آغاز شده است. امان الله خان، از فرماندهان مخالف والی هرات در ولسوالی شيندند، در گفتگويی با بی بی سی وقوع اين درگيريها را تاييد کرد و ادعا کرد که اين درگيريها "يک خيزش مردمی" بوده است که نيروهای تحت امر او از آن پشتيبانی کرده اند. امان الله خان ادعا کرد که در اين درگيريها، ولسوالی شيندند، تيپ 21 اين ولسوالی و فرماندهی لوا (گارد) 7 را تصرف کرده اند. فرمانده امان الله افزود که نيروهای وی قصد پيشروی به سوی هرات را ندارند، اما تهديد کرد در صورتی که نيروهای اسماعيل خان دست به اقدام نظامی بزنند، نيروهای وی تا تصرف شهر هرات به پيشروی خود ادامه خواهند داد. اين فرمانده مخالف والی هرات، درگيريهای چهار جانبه در شمال غرب افغانستان را يک حرکت هماهنگ عليه اسماعيل خان توصيف کرد. از سوی ديگر، يک فرمانده محلی طرفدار اسماعيل خان والی هرات، تاييد کرد که ساعت دو بامداد امروز، نيروهای دکتر ابراهيم والی غور به مواضع نيروهای اسماعيل خان در ولسوالی چشت هرات حمله کرده اند. ملا مصطفی در گفتگو با بی بی سی از تصرف منطقه دره تخت ولسوالی چشت به دست نيروهای تحت امر دکتر ابراهيم و پيشروی آنان به سوی مرکز ولسوالی خبر داد. ولسوالی کشک رابط سنگی در شمال ولايت هرات نيز شاهد درگيريهای مشابهی است. در اين منطقه، نيروهای تحت امر مير حمزه، يک فرمانده ديگر مخالف اسماعيل خان، در حرکتی هماهنگ با ديگر مخالفان، به مواضع نيروهای والی هرات حمله کردند. گفته می شود که شماری از نيروهای تحت امر ظاهر نايب زاده، فرمانده برکنار شده تيپ 17 هرات نيز در اين درگيريها شرکت دارند. فرمانده نايب زاده يکی از طرفهای درگير در زد و خوردهای خونين اوايل سال جاری شمسی هرات بود که منجر به کشته شدن ميرويس صادق وزير هوانوردی افغانستان و کشته و مجروح شدن دهها تن ديگر شد. نيروهای تحت امر فرمانده نايب زاده نيز همگام با ديگر مخالفان والی هرات، از ولسوالی کرخ در شرق اين ولايت، به مواضع طرفداران والی اسماعيل خان حمله ور شده اند. گزارشگر محلی بی بی سی اوضاع شهر هرات را در ساعات اوليه بامداد آرام توصيف کرده و می گويد که نيروهای اسماعيل خان، نيرو و مهمات کمکی به شمال، جنوب و شرق شهر اعزام کرده اند. هنوز از تلفات درگيريهای بامداد شنبه در غرب افغانستان گزارشی نرسيده است.
 
بازداشت يکی از فرماندهان طالبان؛ کشته شدن چهار عضو طالبان 
مقامات افغانستان می گويند يک فرمانده طالبان را که در فهرست افراد تحت تعقيب اين کشور قرار داشته است، دستگير کرده اند. شير محمد آخوندزاده، والی ولايت هلمند، گفت سردار محمد (وی به کاکا محمد شهرت دارد)، که قصد داشته به ولايت غور برود در ولسوالی بغران دستگير شده است. گفته می شود اين فرمانده طالبان به يک سلاح کمری و يک دستگاه تلفن ماهواره ای مجهز بوده است. مقامات محلی می گويند سردار محمد در حال حاضر معاون ملا دادالله، رئيس امنيتی طالبان است. در همين حال، مقامات ولايت اوروزگان، در جنوب افغانستان، می گويند چهار جنگجوی طالبان در جريان يک زد و خورد با نيروهای نظامی آمريکايی و افغان کشته شده اند. جان محمد خان، والی اوروزگان، در گفتگويی با بی بی سی گفت نيروهای امنيتی يک گروه از طالبان را در حوالی ولسوالی "ده راوود" رديابی کرده بودند که مورد حمله آنان قرار گرفتند. وی گفت جنگجويان طالبان پس از آنکه حاضر نشدند تسليم اين نيروها شوند، مورد حمله قرار گرفتند. يکی از زنان محلی نيز در جريان تبادل آتش ميان نيروهای نظامی با طالبان کشته شده است. سه تن از کشته شدگان گروه طالبان برادران ملا عباس عمر، يکی از نزديکان ملا عمر رهبر طالبان، بوده اند.
 
تقاضا برای افزايش حوزه های ثبت نام
شماری از مردم ولايت غور خواهان گشايش حوزه های بيشتر ثبت نام در مناطق خود شدند. سيد محسن يک ��ن از اهالی ولسوالی شهرک به گزارشگر محلی بی بی سی گفته است که در ولسوالی های شهرک و ساغر 16 حوزه ثبت نام برای يک مدت تعين شده فعاليت داشته اما به خاطر صعب العبور بودن برخی مناطق و دوری راه ، بيشتر داوطلبان نتوانسته اند کار رای دهی دريافت کنند. او از ولسوالی هایی نام برده که تا کنون حوزه های ثبت نام در آنجا گشايش نیافته است . اين در حالی است که به گفته برخی از اعضای کميسيون انتخابات، به زمان پايان برنامه ثبت نام بيش از 12 روز باقی نمانده است . 
 
رابطه دولت و فرماندهان محلی
شکريه بارکزی روزنامه نگار در کابل، دولت مرکزی را نيز در حوادثی که فرماندهان مسلح محلی می آفرينند شريک می داند. خانم بارکزی می گويد: "بهتر است که بيش از اين با خون مردم بيگناه، با نامهای و عناوين مختلف معامله نشود و دولت در اين زمينه مسئولانه عمل کند". اين روزنامه نگار افغان می افزايد که دولت بايد در برابر کسانی که او آنها را تفنگ سالار می نامد، موضع مشخص و قاطعی داشته باشد. به نظر خانم بارکزی، "فرهنگ معافيت" نيز بايد برای هر کس در هر مقامی که هست نيز از بين برود، در غير اين صورت، به باور وی، دولت بی کفايت معرفی می شود. درگيريهای روزهای آغاز سال بين دو فرمانده محلی در شهر غربی هرات که به کشته شدن ميرويس صادق وزير هوانوردی افغانستان و کشته و مجروح شدن دهها تن ديگر انجاميد، به دنبال آن، درگيری ژنرال عبدالرشيد دوستم با والی و فرمانده فرقه (تيپ) 200 فارياب که نسبت به دولت مرکزی اعلام وفاداری کرده بودند، مخالفت افراد مسلح محلی ولايت سرپل با والی منصوب از سوی دولت مرکزی و کشته شدن دست کم ده تن در تنش ميان يک فرمانده محلی با والی غور را در کنار آنچه اخيراً در هرات و مزارشريف روی داده است، می توان از جمله حوادثی دانست که می تواند در آستانه حرکت افغانستان به سوی انتخابات سراسری، اقتدار و ثبات دولت مرکزی اين کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
 
واکسيناسيون در برابر کزاز
قرار است چهار میلیون زن جوان افغان در برابر بیماری کزاز (تیتانوس) واکسينه شوند. گفته می شود که این برنامه از 31 مارس توسط پنج هزار و هفتصد واکسیناتور به جز ولایت غور در سرتاسر افغانستان انجام می شود. مسوولان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (UNISEF ) می گویند به دلیل بارش بارنهای شدید در ولایت مرکزی غور، آنها نمی توانند برنامه واکسیناسیون را در اين ولايت انجام دهند. اعلام شده که مقامات در نظر دارند تا بيماری تيتانوس را تا سال 2005 ميلادی در افغانستان ريشه کن کنند
 
کمک پی آر تی به دانشگاه هرات
تيم بازسازی ولايتی (prt) در شهر هرات، مقداری وسايل و تجهيزات به دانشگاه اين شهر کمک کرده است. اين تجهيزات شامل کامپيوتر، دستگاه چاپ، پرژکتور و وسايل مربوط به کتابخانه است که در مجموع پنجاه هزار دلار ارزش دارد. دفتر مرکزی تيم بازسازی ولايتی در غرب افغانستان، در اين هفته در شهر هرات گشايش ياف.؛ اين تيم در تامين امنيت و کمک به  بازسازی ولايات فراه، بادغيس، غور و هرات همکاری می کند
 
از شرکت يک معاون وزير در انتخابات جلوگيری شد
مسوولان برگزاری انتخابات لویه جرگه قانون اساسی، از شرکت يک معاون وزير در اين انتخابات جلوگيری کردند. به گزارش دفتر هيات نمايندگی ملل متحد در افغانستان، اين شخص معاون وزير امور مرزها و قبايل افغانستان است که در برای شرکت در انتخابات لويه جرگه قانون اساسی در ولايت مرکزی "غور" کانديد شده بود. بر اساس فرمان حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، مقامات بلندپايه دولتی و فرماندهان نظامی حق شرکت در انتخابات لویه جرگه قانون اساسی را ندارند.  اين لويه جرگه، قرار است ماه دسامبر آينده به منظور تصويب و تاييد قانون اساسی آينده افغانستان برگزار شود.
 
 زده خورد در ولسوالی تیوراه ولایت غور
دو فرمانده محلی در ولسوالی تیواره ولایت غور روزگذشته  به زده خورد مسلحانه پرداخته اند،مسوولین امنیتی ضمن تائید این خبر از تلفات جانی و مالی ابراز بی اطلاعی نمودند. مسوولین امنیتی ولایت غور ضمن تائید این خبر مدعی می باشند که اینها افراد غیر مسوولی می باشند که هنوز سلاح در دست دارندو امنیت منطقه را از بین می برند. در این حال عده ای زیاد از باشنده گان ولسوالی تیواره ولایت غور که تحت ساحه زده خورد این دو فرمانده جنگ به سر می برندند  از خانه هایشان متواری شده و به مناطق امن فرار نموده اند. نثار احمد جویا 34 ساله یکتن از باشنده گان ولسوالی تیواره ولایت غور در این مورد گفت:" روز گذشته دو قوماندان که از گذشته ها میان هم زده خورد انجام میدادند باز به جان هم افتاده اند و به حدود 50 خانه را از منطقه تحت جنگ فرار داده اند.وی افزود:" این جنگ به صورت دوامدار نیست بلکه گاهی اوقات با حملات راکت انداز و کلاشنیکوف صورت می گیرد". میا جان کاکر 28 ساله در این مورد گفت:" احتمال خیلی زیاد می رود که تعدادی در این زده خورد کشته و زخمی شده باشند و چون که در مرحله اول زده خورد بسیار شدید بود . وی همچنان علاوه کرد:" درقریه بزک دو خانه تخریب شده بود. الحاج نبی الله قانع 55 ساله یکتن دیگر از باشنده گان ولسوالی تیواره ولایت غور در این مورد گفت:"این دو قوماندان در گذشته ها هم گاهی اوقات به جان همدیگر لشکر کشی می کردند که مسوولین امنیتی منطقه به فکر آنها نیستند. وی افزود:" این وضعیت برای ما مردم کاملا غیر قابل تحمل می باشد چرا که هر از چند گاهی اینها به جان هم می افتند و باعث کشته شدن عده ای می گردند. فیض الله صالحی قوماندان امنیه ولایت غور ضمن تائید این خبر در مورد تلفات این زده خورد چیزی نگفت . اما وی ادعا کرد:" چنین  افراد مسلح غیر مسوول در تمام افغانستان موجود می باشند و تا صلاح و مهمات از میان آنها جمع آوری نشود هیچ امکان ندارد که جلوی چنین حرکاتی را گرفت.آقای صالحی همچنان گفت:"ما کوشش می کنیم تا امنیت را در منطقه کاملا حکمفراما بسازیم و کسانی که دست به چنین اعمالی زندند را دستیگر کنیم. ولسوالی تیواره حدودا در 200 کیلومتری چخچران مرکز ولایت غور موقعیت دارد
 
جلسۀ وکلا، نمایندگان وتحصیل کرده های ولایت غور در کابل
نماینده گان ولسی جرگه ومشرانو جرگۀ ولایت غور  امروز پنجشنبه 25 حوت 1384 جلسۀ بزرگ را با اشتراک دانشمندان وتحصیل کرده های ولایت غور در کابل دائر وتصامیم را به خاطر بهبود وضعیت غور اتخاذ نمودند.هدف اساسی این جلسه را نحوۀ سهمگیری متخصصین ودانشمندان ولایت غور در دولت وتثبیت بودجۀ کافی انکشافی متوازن ومتعادل با سائر ولایات به ولایت غور بوده است. حاضرین مجلس محترم داکتر محمد ابراهیم ملک زاده نمایندۀ ولایت غور در ولسی جرگه را به حیث نمایندۀ با صلاحیت خود تعین نمودند.تا زمینۀ ملاقات با رئیس دولت واعضائی کابینه را مساعد واز آدرس کل مردم غور درین محافل صحبت نماید. اشخاص شامل در مجلس علاوه از نمایندگان ولسی جرگه ومشرانو جرگه عبارت بودند از.  داکتر محمد انور غوری ،استاد خالقداد فیروز کوهی ،استاذ ظریف از اساتیذ پوهنتون وبرخی محصلین. قوماندان احمد مر غابی،  کمال الدین مودودی، فضل احمد کوهستانی .محمد حسین خادم ، محمد داود غفاری،وجمع دیگر ازموی سفیدان ولایت غور.استاذ خیرالا حد رئیس شورائی غور در کابل،  استاذ عبدالغیاث، مولوی غلام محمد حقجو، جنرال عبدالحق، جنرال یارگل ودگروال نوراحمد.نور احمد خسروی وغیره.
 
ولایت غور از جمله 13 ولایتی است که دران کشت خشخاش درسال 2005 افزایش یافته است. .  ( دوشنبه 06 مارچ 2006 برابر با  15 حوت 1384 )
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغا نستان سروی اخیر دفاتر ملل متحد را که در مورد کشت کوکنار در سال 2005  صورت گرفته بود طی یک گذارش مفصل به نشر رسانید.درین گذارش آمده است که در سال 2005 کشت کوکنار در سیزده ولایت افغانستان افزایش یا فته است که ولایت غور نیز ازان جمله میباشد.ودر 16 ولایت کشت کوکنار به حالت خود باقی مانده ودر سه ولایت نورستان ،سمنگانوسرپل کاهش یافته است.
 
شورائی ولایتی ولایت غور مشکلات آن ولایت را به مر کز گذارش دادند
 ( دوشنبه 06 مارچ 2006 برابر با  15 حوت 1384 )
شورائی ولایتی ولایت غور  که جهت تشریح مشکلات ونیاز های مردم ولایت غور به کابل دعوت شده بودند بعد از یکهفته جلسات مکرر با مقامات دولت دوباره دست خالی به غور بر گشتند.   شورائی ولایتی با جمع موی سفیدان ضمن بر شمردن مشکلات عدیدۀ آن ولایت از شیوع بی امنیتی در مناطق، گسترش فساد در ادارات دولتی ، کم کاری وبی کفایتی شخصی والی وقوماندان امنیۀ ولایت نیز یاد آوری نمودند. طی سالهای گذشته نیز شکایت از مسئولین ولایت جزء از مصروفیت های زمستانی بعضی قوماندانان جهادی وموی سفیدان آن ولایت بوده است.

بمبهای پاکستانی به نام شاهان افغانستان 
( چهار شنبه 22 فبروری برابر با 2 حوت 1384 )
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با ارسال نامه رسمی به پاکستان، از آن کشور خواسته است سلاح های خود را به نام اقوام ساکن در افغانستان مسمی نکند.  بر اساس گزارشها، اخيرا دولت پاکستان تعدادی سلاح های توليد شده در اين کشور را به نام قوم های غوری ها و ابدالی ها مسمی کرده است. سيد مخدوم رهين، وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان به بی بی سی گفت: "عبدالی ها و غوری ها دو خانواده سلطنتی در افغانستان بوده اند که صدها سال پيش موفق به تسخير نيم قاره هند شدند."  او افزود: "ما از مقامات پاکستان می خواهيم از نامگذاری وسايل کشتار به نام اقوام معتبر افغانستان خودداری کنند.
 
پاکستان موشک ميان برد جديدی را آزمايش کرد کرده است                     
مقامات ارتش پاکستان اعلام کرده اند اين کشور يک موشک ميان برد جديد را با موفقيت آزمايش کرده که قادر به حمل کلاهک هسته ای نيز هست. اين موشک که "هاتف پنج" نامگذاری شده و يک هفته پس از آغاز زمامداری دولت جديدی در هند آزمايش می شود 1500 کيلومتر برد دارد و براساس گزارش ارتش پاکستان از نقطه نامعلومی به سوی هدف خود شليک شده است. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که اجرای آزمايش اين موشک قبلا به اطلاع مقامات هندی رسيده بود. به گفته وی پاکستان در صدد بهبود توان موشکی اين کشور است و آزمايش روز شنبه، 29 مه، در راستای دستيابی به همين هدف صورت گرفته است. موشک جديد از نوع موشک های غوری ساخت پاکستان است که برنامه توليد و تکميل آنها از سال 1998 آغاز شده است.  به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، موشک جديد پس از طی يک مسافت 900 کيلومتری به هدف خود اصابت کرد. اجرای اين آزمايش يک روز پس از برگزاری مراسمی به مناسبت ششمين سالگرد آزمايش موفقيت آميز بمب هسته ای پاکستان انجام شده است. مقامات پاکستانی همواره تاکيد داشته اند که برنامه های تسليحاتی اين کشور صرفا واکنشی نسبت به دنبال کردن برنامه های مشابه توسط هند است. دو کشور هند وپاکستان از زمان کسب استقلال در سال 1947 بر سر حاکميت بر کشمير اختلاف داشته و سه بار وارد جنگ تمام عيار با يکديگر شده اند. ظفرالله جمالی، نخست وزير پاکستان، در محل اجرای آزمايش موشکی حضور داشت و در سخنانی گفت که اين کشور هرگز در مورد سياست برخورداری از حداقل توانايی هسته ای به منظور جلوگيری از حمله خارجی مصالحه نخواهد کرد.
 
نماینده گان ولایت غور به کمیسیون های مختلف پارلمان عضویت حاصل نمودند. 
(15 فبروری 2006 برابر با 26 دلو 1384)
برای عضویت در أکثر کمیسیو نها رأئی گیری صورت گرفت  ووکلای ولایت غور به کمیسیون های ذیل  عضویت حاصل نمودند.
1:- محترم قاضی عبدالقادر امامی عضو کمیسیون تقنینی .
2:- محترمه رقیه نائل عضو کمیسیون مواصلات ومخابرات .
3:- محترم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده عضو کمیسیون دفاع وامنیت داخلی .
4:- محترمه دوکتوره نوش آفرین شـــهاب دولتی عضو کمیسیون صحی .
5:- محترم حاجی محمد قربان عضو مؤقتی کمیسیون اقتصادی.
6:- محترم مولوی دین محمد عظیمی عضو کمیسیون امور معارف وتحصیلات عالی .
برای تعین رؤسائی کمیسیون ها رائی گیری مجدد صورت میگیرد. تا هنوز از غور محترمه داکتر نوش آفرین کاندید ریاست کمیسیون صحی پارلمان میباشد.