آرشیف

2016-8-3

جام غور

تعمیر های اداری 3 ولسوالی در غور به بهره برداری رسید

تعمیر های اداری ولسوالی های تولک، ساغر و شهرک ولایت غور به هزینه 54 ملیون افغانی به بهره برداری رسید.
انجنیرمحمدابراهیم آرین مدیر عمومی انجنیری وسرپرست ریاست شهرسازی ولایت غور که به هدف تسلیم گیری این تعمیرات به ولسوالی های یاد شده سفر نموده بود گفت، این تعمیرات از هزینه برنامه تحکیم ثبات درسال 1393 کارش آغاز و بعد از دوسال به پایه اکمال رسید.
آقای آرین می گوید که وی با هیءت همراهش تعمیرات ولسوالی ها را از شرکت قراردادی به گونه رسمی تسلیم گرفتند.

تعمیر های اداری 3 ولسوالی در غور به بهره برداری رسید

تعمیر های اداری 3 ولسوالی در غور به بهره برداری رسید