آرشیف

2015-1-5

جام غور

تعمیر مکتب دخترانه آهنگران افتتاح گردید

دوشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۵ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
تعمیر مکتب دخترانه قریه آهنگران فیروزکوه، مرکز ولایت غور، که دارای 8 صنف درسی، 4 اتاق اداری، احاطه و دیگر ملحقات میباشد، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این تعمیر به هزینه (۱۱۴۰۰۰۰) افغانی از بودجه یونسف ساخته شده که در یک زمان ظرفیت ۵۰۰ تن شاگرد را دارا میباشد.
قریه آهنگران فیروزکوه علاوه بر مکتب، شاهد افتتاح یک بند آبگردان نیز بود که این دو پروژه توسط سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور، رئیسان ادارات دولتی و مردم عام با قطع نوار افتتاح و مورد استفاده باشندگان این قریه قرار گرفتند.