آرشیف

2017-8-8

جام غور

تعمیر شورای ولایتی غور به هزینه ۱۴ میلیون افغانی به بهره برداری رسید

تعمیر اداری شورای ولایتی غور به هزینه چهارده میلیون و پنجصد هزار افغانی مورد بهره برداری قرار گرفت. این ساختمان در مسیر سرک میدان هوایی فیروزکوه موقعیت دارد.
این تعمیر در مساحت ۴ جریب زمین، ته بنای ۳۳۰ متر مربع، با داشتن ۸ اتاق کار، دوسالون و ملحقات در دو منزل ساختمان گردیده است.
هزینه این ساختمان از بودجه برنامه تحکیم ثبات اداره مستقل ارگانهای محل پرداخته شده است.
 
سه شنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۸ اگست ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور