آرشیف

2015-1-11

جام غور

تعمیر خوابگاه دارالعلوم در ولایت غور به بهره برداری رسید

یکشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۱۱ جنوری ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

تعمیر خوابگاه دارالعلوم عالی امام ابو حنیفه که به ارزش اضافه از ۲۷ ملیون افغانی از هزینه وزرات مبارزه با مواد مخدر ساختمان گردیده بود، مورد بهره برداری قرار گرفت.
این خوابگاه که در زیربنای ۹۰۰ متر مربع زمین در دو طبقه با تمامی امکانات رهایشی بشکل پخته و اساسی اعمار گردیده دارای ۲۲ اتاق میباشد که گنجایش بیش از ۲۵۰ تن شاگرد را در یک زمان دارا میباشد.
در مراسم افتتاح این خوابگاه، سید انور رحمتی سرپرست ولایت، محمد امین توخی معاون، مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علما، محمود اندرابی قوماندان کندک نظم عامه و ده ها تن از علما و رئیسان ادارات دولتی اشتراک ورزیده بودند.
مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علمای غور بهره برداری از خوابگاه دارالعلوم عالی امام ابوحنیفه را گامی بسوی بهتر شدن آموزش های علوم اسلامی دانست.
قابل ذکر است که تعمیر تدریسی دارالعلوم عالی ابوحنیفه رح که از بودجه وزرات مبارزه با مواد مخدر زیر ساختمان است، نیز بزودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 
<img alt="" data-cke-saved-src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/Jameghor (3).jpg" src="http://www.jame-ghor.com/assets/ckeditor/upload_files/Jameghor (3).jpg" width:640px"="">