آرشیف

2016-7-21

جام غور

تعمیر اداری شورای ولایتی غور به هزینه بیش از 10 ملیون افغانی اعمار می گردد

سنگ تهداب تعمیر اداری شورای ولایتی غور در 6 جریب زمین به هزینه (۱۰۵۵۳۱۷۰) افغانی  از بودجه انکشافی دولت گذاشته شد.
این تعمیر در زیر سرک و غرب میدان هوایی فیروزکوه در دو طبقه که دارای 8 اتاق میباشد توسط شرکت پوپلزی در یکسال آینده ساختمان میگردد.
 
پنجشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۵ برابر است با ۲۱ جولای ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور