آرشیف

2015-2-23

جام غور

تعقیب دوم: کشته و زخمی شدند ۵ تن در درگیری میان ملا مصطفی و سید ولی

دوشنبه ۴ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
یک منبع امنیتی در ولسوالی شهرک ولایت غور میگوید که تلفات درگیری میان ملا مصطفی و سید ولی افزایش یافته است.
این منبع که خواست نامش گرفته نشود، به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، دو نفر از طرفین کشته شده و دونفر از ملا مصطفی و یک نفر از سیدولی زخم برداشته و همچنان سه نفر دیگر به اسارت سیدولی درآمده است.
  این منبع می گوید، افراد مجروح شده ملا مصطفی از وابستگان نزدیک وی هستند که وضعیت صحی شان نگران کننده است.
در همین حال، عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که این درگیری در ساحه ولسوالی چشت شریف ولایت هرات به وقوع پیوسته که تا اکنون دوتن از سیدولی کشته شده و یک تن از افراد ملامصطفی زخم برداشته و یکتن دیگر وی اسیر گردیده است.
آقای خطیبی می گوید که دلیل این درگیری ها اختلافات قومی است که بین این دو قوماندان مسلح غیر مسوول بوجود آمده است.
این درگیری صبح روز شنبه (2 حوت 93) در قریه جات خاروزار و ده روان ولسوالی چشت شریف آغاز شد و این دو قریه، که قبلا در تصرف ملا مصطفی بود، دوباره به تصرف افراد سیدولی درآمده است.
شکایت ها از آزار و اذیت مسافرین شاهراه غور-هرات و ایجاد اخاذی ها در این مسیر همواره گزارش شده که بیشتر اوقات ملا مصطفی و سیدولی عامل این کار عنوان شده اند.
سید ولی و ملا مصطفی دو فرمانده مسلح غیر مسئول اند که یکی آن در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات و دیگر آن در ولسوالی شهرک ولایت غور فعالیت دارند، این دو فرمانده مسلح غیر مسوول گاه طرفدار دولت و گاهی در مخالفت با دولت قلمداد میشوند.